Sněmovní tisk 957
Novela z. o registrovaném partnerství

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 11. 2016.
Zástupce navrhovatele: min. pro lidská práva.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 957/0 dne 8. 11. 2016.
    Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 703/16, PID KORNA7QCSSE2.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 11. 2016 (usnesení č. 333). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: adopce dítěte, adoptované dítě, dítě, neúplná rodina, registrované partnerství, rodina, sexuální menšina

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)