Sněmovní tisk 842
Novela z. o maj. vyrovnání s církvemi a náb. společnostmi

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Zastupitelstvo Jihočeského kraje předložilo sněmovně návrh zákona 16. 6. 2016.
Zástupce navrhovatele: Zimola J..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 842/0 dne 21. 6. 2016.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 6. 2016. Vláda 21. 7. 2016 nezaujala stanovisko.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 2. 8. 2016. Určil zpravodaje: Ing. Josef Uhlík a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 51)

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: církev, daň z příjmů, odškodnění, osvobození od daní, převod vlastnictví, vztah mezi církví a státem

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)