Sněmovní tisk 697
Novela z. o znalcích a tlumočnících

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Mgr. Martin Plíšek předložil sněmovně návrh zákona 19. 1. 2016.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 697/0 dne 19. 1. 2016.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 1. 2016. Vláda zaslala stanovisko 18. 2. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 2. 2016 jako tisk 697/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 153/16, PID RACKA6EJRTEA.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Překlady a tlumočení

Deskriptory EUROVOCu: odborná kvalifikace, tlumočení, zkouška, znalecký posudek

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)