(Schůze zahájena ve 14.00 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 55. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 55. schůze dne 9. února 2017 a pozvánka vám byla rozeslána v pátek dne 10. února t. r.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní.

 

Nyní bychom přistoupili k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, aby ověřovateli této schůze byli paní poslankyně Jana Hnyková a pan poslanec Jiří Petrů. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh? Pokud jiné návrhy nejsou, tak budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem na ověřovatele schůze. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování číslo 1. Přihlášeno je 103, pro 91, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli této schůze určili paní poslankyni Hnykovou a pana poslance Petrů.

 

Chtěl bych vás informovat, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci, poslankyně a členové vlády: paní poslankyně Balaštíková - zdravotní důvody, paní poslankyně Benešová do 14.30 - zdravotní důvody, pan poslanec Beznoska - osobní důvody, pan poslanec Brázdil - zdravotní důvody, pan poslanec Fiala Radim - zdravotní důvody, paní poslankyně Fischerová - zdravotní důvody, pan poslanec Grospič od 18 hodin - zdravotní důvody, paní poslankyně Havlová od 17. do 19. hodiny - pracovní důvody, paní poslankyně Hubáčková - zdravotní důvody, pan poslanec Josef Novotný od 16.30 - pracovní důvody, pan poslanec Nykl - zdravotní důvody, pan poslanec Pražák - zdravotní důvody, pan poslanec Schwarzenberg - pracovní důvody, pan poslanec Šincl - zahraniční cesta, pan poslanec Volný - zdravotní důvody a pan poslanec Zemánek bez udání důvodu.

Z členů vlády se omlouvají: pan ministr financí Andrej Babiš - rodinné důvody, pan ministr Ludvík - pracovní důvody, pan ministr Pelikán - pracovní důvody a paní ministryně Valachová do 15.30 - rovněž pracovní důvody. Tolik omluvy.

A nyní bychom přistoupili ke stanovení pořadu 55. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nejprve vás budu informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium Sněmovny.

Za prvé navrhujeme vyřadit body 23 a 229, což je tisk 931 ve druhém a třetím čtení, zákon o Vojenském zpravodajství

Bod 2 návrhu pořadu, což je tisk 739/5 vrácený Senátem, ochrana přírody, bychom předřadili před bod 1 návrhu pořadu schůze, tedy před tisk 501, s tím, že projednání sněmovního tisku 501/6 bude zahájeno v 16. hodin, kdy do Sněmovny přijde prezident republiky.

Body 5 a 4 návrhu pořadu, to jsou tisky 869 a 855 ve druhém čtení, 45, 46 a 47, to jsou tisky 1001, 1002 a 1009, a bod 270, což je tisk 800, bychom pevně zařadili na úterý 14. března. Jsou to všechno materiály pana ministra financí.

Bod 275, tisk 978, dotační programy zemědělství, bychom pevně zařadili na čtvrtek 23. února místo původně zařazeného bodu 270, to znamená po bodu 213.

Bod 175, tisk 976, první čtení, veřejné zakázky, bychom pevně zařadili na středu 1. března po již pevně zařazených bodech, to znamená po bodu 59.

Bod 36 návrhu pořadu, tisk 848 v prvém čtení, daně z příjmů, bychom pevně zařadili na úterý 28. února po již pevně zařazených bodech, to znamená po bodu 20.

Vzhledem k tomu, že na program 55. schůze je zařazena pouze jedna odpověď na písemnou interpelaci, vzniká tak prostor pro projednávání dalších bodů schůze. A my navrhujeme, aby Poslanecká sněmovna v případě projednání písemné interpelace pokračovala projednáváním bodů v následujícím pořadí: ve čtvrtek 23. února bychom pokračovali bodem 84, což je tisk 166 v prvém čtení, Ústava, a potom dalšími body z bloku prvních čtení - poslanecké návrhy zákonů.

A ve čtvrtek 2. března bychom začali bodem 289, což je Informace ministra dopravy o vysokorychlostních tratích, a dále bychom pokračovali body z bloku prvních čtení - poslanecké návrhy zákonů navazující na pořadí bodů ze čtvrtka 23. února s tím, že pevné zařazení bodů na 11. hodinu ve čtvrtek 23. února i 2. března bude zachováno. (Hluk v sále.)

Tolik tedy návrh z grémia. Kolegyně, kolegové, já vás prosím o klid. Prosím o klid...

Ještě přečtu omluvu pana ministra vnitra, který se omlouvá dnes od 14. hodin do konce jednacího dne z důvodu naléhavých pracovních povinností.

A budeme pokračovat přihláškami k pořadu schůze. Nevidím žádné přednostní právo. V tom případě prosím pana poslance Okamuru a připraví se pan poslanec Vilímec. Pane předsedo Miholo, to je žádost o přednostní právo? Do pořadí, dobrá. (Stálý hluk v sále.)

Prosím, pane poslanče Okamuro, máte slovo. Ještě jednou prosím sněmovnu o klid! Prosím.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, dovolím si znovu apelovat na slušnost a čest vládních poslanců a prosím vás, abyste v duchu slibu vaší vládní koalice ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL a vašeho vládního prohlášení konečně zařadili na pořad schůze Poslanecké sněmovny k projednání zákon o celostátním referendu.

Všichni víme, že jste obelhali voliče mnoha a mnoha sliby, které jste za dobu vašeho vládnutí nesplnili - (Předsedající zvoní zvoncem pro uklidnění v sále.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Kolegyně, kolegové, znovu a důrazně vás žádám o klid. Pokud chcete debatovat, tak prosím mimo jednací sál.

 

Poslanec Tomio Okamura: Všichni víme, že jste obelhali voliče mnoha a mnoha sliby, které jste za dobu vašeho vládnutí nesplnili a už ani do voleb nesplníte. Nevyřešili jste problematiku exekucí ani lichvy. Úplně jste se vykašlali na důchodovou reformu, tak aby měli senioři konečně důstojné důchody. Obelhali jste voliče slibem, že budete řešit církevní restituce. Obelhali jste mladé rodiny s dětmi, jelikož jejich podpora je nadále minimální, takže se mladé rodiny nadále bojí mít více dětí. Místo toho přijímáte do České republiky natrvalo muslimské, arabské a africké migranty. Výsledkem vaší politiky je to, že na vánočních trzích a v nákupních centrech pochodují policisté a vojáci se samopaly.

Obelhali jste také živnostníky a podnikatele, kdy za vaší vlády neuvěřitelně narostla byrokracie.

Zákon o referendu je opravdu nutností. A není to jen v zájmu občanů nebo nás v našem hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, kteří prosazujeme demokracii. Je to přeci i v zájmu vás, kteří demokracií opovrhujete. Alespoň před volbami se přece tváříte, že své sliby voličům myslíte vážně.

Dámy a pánové, prosím, zkuste se alespoň trochu přemoci. A když už jste před třemi lety občanům zákon o referendu ve vládním prohlášení slíbili - ve vašem vládním prohlášení -, a to dokonce v prohlášení vlády i v koaliční smlouvě, zkuste alespoň imitovat snahu, že svůj slib míníte dodržet.

Žádám, abychom jako pevný bod programu zařadili na projednávání programu této schůze návrh zákona o referendu, sněmovní tisk 559, a to jako první bod po pevně zařazených bodech tento pátek. A připomínám, že mi můj návrh zákona o referendu, který jsem tady již před dvěma lety předložil, vaše vládní koalice ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL zamítla.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP