Sněmovní tisk 1009
Novela z. o České národní bance - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 24. 1. 2017.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1009/0 dne 24. 1. 2017.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1550/16, PID KORNAE9HL41K.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 2. 2017 (usnesení č. 362). Určil zpravodaje: Ing. arch. Jaroslav Klaška a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 14. 3. 2017 na 55. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1588).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 3. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1009/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 21. 4. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1009/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 5. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1009/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona 6. 6. 2017 na 57. schůzi přerušeno.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6370Jaroslav Klaška11831-16938.docx (20 KB) / PDF (213 KB, 1 strana) 16. 5. 2017 v 16:08:00
6371Jaroslav Klaška11832-16939.docx (15 KB) / PDF (212 KB, 1 strana) 16. 5. 2017 v 16:08:56
6372Jaroslav Klaška11833-16940.DOCX (16 KB) / PDF (199 KB, 1 strana) 16. 5. 2017 v 16:11:11
6509Herbert Pavera11970-17089.doc (118 KB) / PDF (741 KB, 6 stran) 3. 6. 2017 v 09:05:12
6513Václav Votava11974-17093.doc (31 KB) / PDF (206 KB, 1 strana) 5. 6. 2017 v 12:20:02
6514Václav Votava11975-17094.doc (32 KB) / PDF (239 KB, 2 strany) 5. 6. 2017 v 12:20:59
6529Jan Skopeček11990-17115.doc (49 KB) / PDF (350 KB, 3 strany) 6. 6. 2017 v 13:12:13
6530Jan Skopeček11991-17116.doc (32 KB) / PDF (214 KB, 2 strany) 6. 6. 2017 v 13:12:14
6538Jaroslav Klaška11999-17124.docx (19 KB) / PDF (189 KB, 2 strany) 6. 6. 2017 v 16:15:36


Deskriptory EUROVOCu: centrální banka, Evropský měnový systém, měnová politika, mezinárodní měnový systém

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)