Stenografický zápis 8. schůze, 6. května 2014


(Jednání zahájeno ve 14.00 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Jiří Mihola
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Martin Kolovratník
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Jiří Koskuba
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Předseda PSP Jan Hamáček

(Jednání přerušeno ve 14.38 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.42 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček


94. Informace ministryně spravedlnosti o vymahatelnosti práva v České republice

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková
Poslanec Jiří Koskuba
Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková
Poslanec Daniel Korte
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Josef Hájek
Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková
Poslanec Pavel Blažek
Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Martin Komárek
Poslanec Jiří Zlatuška
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Jiří Koskuba
Poslanec Jiří Štětina
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Matěj Fichtner
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec František Laudát
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Blažek
Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Daniel Korte
Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Matěj Fichtner
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec František Laudát
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Matěj Fichtner
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Roman Sklenák


20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 174/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Jiří Štětina
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Leoš Heger
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Igor Nykl
Poslanec Antonín Seďa
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Miroslav Opálka
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslanec Rom Kostřica
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Václav Votava
Poslanec Stanislav Mackovík
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Igor Jakubčík
Poslanec Miloslav Janulík
Poslanec Rom Kostřica
Poslanec Jiří Koskuba
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Pavel Plzák
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Ploc
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová

(Jednání přerušeno v 17.53 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 18.05 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslanec Pavel Ploc
Poslanec Miroslav Kalousek


90. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby podepsaná v Plzni dne 4. dubna 2013 /sněmovní tisk 101/ - druhé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec Karel Rais
Poslanec Leoš Heger
Poslanec Pavel Holík
Poslanec Karel Rais


48. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu přijatá dne 10. června 2010 na Revizní konferenci Římského statutu v Kampale /sněmovní tisk 161/ - prvé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslankyně Jana Fischerová
Poslankyně Kateřina Konečná
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslankyně Jana Fischerová
Poslanec František Laudát


47. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Římského statutu Mezinárodního trestního soudu týkající se zločinu agrese přijaté dne 11. června 2010 na Revizní konferenci Římského statutu v Kampale /sněmovní tisk 160/ - prvé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslankyně Jana Fischerová


49. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy /sněmovní tisk 165/ - prvé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Jiří Mihola
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Kateřina Konečná
Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier
Poslanec František Laudát
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Ondřej Benešík
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová

(Jednání skončilo v 19.10 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP