Stenografický zápis 4. schůze, 19. prosince 2013


(Schůze zahájena v 9:00 hod.)

Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Marian Jurečka


48. Návrh na potvrzení předsedy výboru Poslanecké sněmovny

Poslanec Marian Jurečka


41. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Bronislava Schwarze

Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Bronislav Schwarz
Poslankyně Miroslava Němcová


47. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslanec Martin Kolovratník


34. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 /sněmovní tisk 6/ - třetí čtení

Poslanec Václav Votava
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Václav Votava
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Václav Votava
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Václav Votava
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Václav Votava
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Václav Votava
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Jan Fischer
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Václav Votava
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


35. Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2015 a 2016 /sněmovní tisk 7/

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Jan Fischer
Poslanec Václav Votava
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Václav Votava
Poslanec Jeroným Tejc


36. Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2014 a střednědobého výhledu na roky 2015 - 2016 /sněmovní tisk 8/

Ministr pro místní rozvoj ČR František Lukl
Poslanec Václav Horáček
Ministr pro místní rozvoj ČR František Lukl
Poslanec Roman Sklenák


37. Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2014 a střednědobý výhled na roky 2015 a 2016 /sněmovní tisk 9/

Ministr dopravy ČR Zdeněk Žák
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec František Laudát
Poslanec Karel Šidlo
Ministr dopravy ČR Zdeněk Žák


38. Dotační programy zemědělství pro rok 2014 poskytované podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 35/

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman
Poslanec Ladislav Velebný
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Ladislav Velebný


42. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Bohuslava Svobody

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


49. Návrh na volbu předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny

Poslanec Martin Kolovratník


50. Návrh na volbu vedoucích stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací

Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Václav Votava
Poslankyně Miroslava Němcová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 11.54 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 13.15 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Martin Kolovratník
Předseda PSP Jan Hamáček

(Schůze skončila ve 13.20 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP