Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
19. prosince 2013 v 9.00 hodin
Přítomno: 194 poslanců

 

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená vládo, dámy a pánové, prosím, zaujměte místa v jednacím sále, abychom mohli zahájit čtvrtý jednací den přerušené 4. schůze Poslanecké sněmovny. Ještě chvilku vyčkám, až hladina hluku v sále dosáhne nižší intenzity.

Zahájím tedy čtvrtý den přerušené 4. schůze Poslanecké sněmovny. Všechny vás vítám.

Poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty nové, resp. náhradní. Zatím zde mám oznámení, že pan poslanec Fiala hlasuje s kartou číslo 1 a pan poslanec Rykala s kartou číslo 3.

Sděluji vám, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: paní poslankyně Kailová ze zdravotních důvodů, pan poslanec Karamazov z osobních důvodů, pan poslanec Pavera z osobních důvodů, pan poslanec Pražák - zahraniční cesta, pan poslanec Schwarzenberg - zahraniční cesta.

Dále zde mám omluvu od pana premiéra, ale toho tady vidím, tak ta omluva zřejmě neplatí. Pan ministr Balvín se omlouvá z pracovních důvodů, pan ministr Holcát se omlouvá na odpoledne z pracovních důvodů, pan ministr Kohout z pracovních důvodů a pan ministr Štys také na odpoledne z pracovních důvodů. To jsou tedy omluvy.

Chtěl bych vás nejdříve informovat, že se na mne obrátila předsedkyně mandátového a imunitního výboru paní poslankyně Miroslava Němcová se žádostí o pevné zařazení bodu číslo 41 schváleného pořadu schůze, což je Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Bronislava Schwarze, na dnes, tedy na čtvrtek 19. 12., jako první bod dopoledního jednání.

A rovněž paní předsedkyně mandátového a imunitního výboru žádá o pevné zařazení bodu číslo 42, což je "Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Bohuslava Svobody", a to jako poslední bod jednání 4. schůze Poslanecké sněmovny.

Mám zde ještě přihlášku pana předsedy klubu Jurečky. Prosím.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji, pane předsedající. Dobré ráno, dámy a pánové. Chtěl bych vás poprosit o zařazení bodu na úvod dnešního jednání - potvrzení předsedy výboru pro evropské záležitosti, kterým byl zvolen pan Ondřej Benešík. Děkuji za vyhovění této žádosti.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, já o té žádosti nechám hlasovat a předpokládám, že bychom to zařadili jako úplně první bod, protože to je velmi krátká záležitost.

Zeptám se, zda ještě někdo se hlásí k pořadu schůze. Pokud ne, tak všechny žádosti a návrhy podrobíme hlasování.

 

Nejprve bych nechal hlasovat o tom novém bodu, což je potvrzení předsedy výboru. Musíme rozhodnout ve dvou hlasováních. Nejprve rozhodneme o tom, že zařadíme nový bod.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, abychom zařadili nový bod potvrzení předsedy výboru pro evropské záležitosti, ať zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 87. Přihlášeno je 164, pro 162, proti nikdo. Konstatuji, že jsme vyslovili souhlas s tímto návrhem.

 

Kdo tedy souhlasí s tím, abychom tento bod zařadili jako první bod dnešního jednání?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 88. Přihlášeno 167, pro 165, proti nebyl nikdo. Konstatuji, že jsme tento bod zařadili pevně.

 

Nyní bychom hlasovali o návrhu paní předsedkyně mandátového a imunitního výboru. Nejprve že bychom pevně zařadili bod 41, nejspíš jako druhý bod dnešního jednání.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, abychom bod 41 zařadili jako druhý bod dnešního jednání, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování 89. Přihlášeno 170, pro 168, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Poslední žádostí je rovněž žádost paní předsedkyně mandátového a imunitního výboru o pevné zařazení bodu 42, a to jako poslední bod této schůze.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 90. Přihlášeno je 172, pro 168, proti nikdo. I tento návrh byl přijat.

 

Jsem přesvědčen, že jsme se vypořádali se všemi záležitostmi. Jenom připomínám, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím. V 11.30 proběhne jejich losování. To je z mé strany v této fázi vše.

 

48.
Návrh na potvrzení předsedy výboru Poslanecké sněmovny
 

Vzhledem k tomu, že jsme zařadili jako první bod potvrzení předsedy výboru, je to konkrétně tedy výbor pro evropské záležitosti, tak tento bod otevírám. Poprosil bych pana navrhovatele, zda by nás seznámil s tím, jak se výbor rozhodl ve věci svého předsedy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Tady byla drobná změna organizační, kdy výbor na svém prvním jednání zvolil předsedou výboru pana poslance Klašku, a dnes před začátkem této schůze výbor udělal změnu a byl zvolen předsedou výboru pan Ondřej Benešík. Já bych vás s dovolením požádal, aby Sněmovna potvrdila tady tuto volbu.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, takže hlasovali bychom o tom, že Poslanecká sněmovna potvrzuje pana poslance Benešíka ve funkci předsedy výboru pro evropské záležitosti. Otevřu rozpravu. Ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Pokud ne, tak ji uzavírám a nechám o tomto usnesení hlasovat.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, abychom potvrdili pana předsedu Benešíka, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 91. Přihlášeno je 175, pro 169, proti nebyl nikdo a já konstatuji, že jsme potvrdili pana poslance Benešíka předsedou výboru pro evropské záležitosti. Tento bod končím.

 

Budeme pokračovat bodem číslo 41. Ještě než tento bod otevřu, byl jsem upozorněn panem ministrem zdravotnictví, že na jeho lavici zůstaly tyto krásné brýle. Pokud někdo postrádá brýle, tak jsou k dispozici zde u mne. Pokud si je nikdo nevyzvedne, budou deponovány, předpokládám, na organizačním oddělení.

 

Nyní tedy otvírám bod číslo

 

41.
Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny
k trestnímu stíhání poslance Bronislava Schwarze
 

K tomuto bodu vám bylo rozdáno přes poslanecké kluby usnesení mandátového a imunitního výboru číslo 25 ze dne 16. prosince tohoto roku. Prosím paní předsedkyni výboru, paní poslankyni Miroslavu Němcovou, aby nám podala zprávu o projednání žádosti Okresního soudu v Mostě o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslance.

Paní předsedkyně máte slovo.

A prosím, abyste se ještě trochu utišili, abychom všichni slyšeli paní předsedkyni. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP