(9.20 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji, já rozpravu otevřu - nebo otvírám - a zeptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak, rozpravu končím, a pokud si pan předseda nepřeje závěrečné slovo, tak bychom rovnou přikročili k hlasování. Já se ještě zeptám, zda je zde souhlas s takto navrženým postupem, že bychom nejprve konstatovali rezignace a potom veřejně pomocí hlasovacího zařízení zvolili nové členy těchto orgánů. Není zde námitka žádná, žádná žádost o tajné hlasování zde není. Takže budeme postupovat tak, jak navrhl pan předseda volební komise.

 

V prvním hlasování, které jsem zahájil, Sněmovna konstatuje rezignace paní poslankyně Dobešové a pana poslance Čiháka. Kdo souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 93, přihlášeno 186, pro 184 a já konstatuji, že proti nebyl nikdo a usnesení jsme schválili.

 

V druhém hlasování zvolíme paní poslankyni Pastuchovou do komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny a paní poslankyni Válkovou do komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů v hlasování číslo 94, které jsem zahájil, a ptám se, kdo souhlasí s touto volbou, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Přihlášeno je 186, pro 183, proti nebyl nikdo. Konstatuji, že jsme i toto usnesení schválili.

 

Děkuji panu poslanci a předsedovi volební komise Martinu Kolovratníkovi a tento bod končím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já také děkuji a konstatuji, že Poslanecká sněmovna provedla změny v orgánech Poslanecké sněmovny tak, jak je navrhl jejich poslanecký klub. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. A budeme pokračovat bodem číslo

 

34.
Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014
/sněmovní tisk 6/ - třetí čtení

Poprosím pana ministra financí Jana Fischera a zpravodaje rozpočtového výboru poslance Václav Votavu, aby zaujali svá místa u stolku zpravodajů. Pozměňovací návrhy k návrhu zákona jsou uvedeny v tisku číslo 6/3.

Ještě než otevřu rozpravu, žádám pana zpravodaje, pana poslance Votavu, aby nám přednesl návrh postupu, jak budeme hlasovat o tomto tisku. Pane předsedo, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, vládo, seznámil bych vás s návrhem procedury hlasování ve třetím čtení. Nejprve bychom hlasovali o přílohách číslo 2 k usnesení Sněmovny. Příloha 2A je usnesení rozpočtového výboru a příloha další je příloha, která řeší pozměňovací návrhy z druhého čtení. Ovšem v rámci té přílohy 2 bychom měli nejdříve odsouhlasit takzvaný aditivní princip, to znamená, že každá další schválená položka se přičítá nebo odečítá k již odsouhlaseným položkám.

Možná že by bylo dobré, pane předsedo, kdybychom o tom procedurálně hlasovali, abychom se tímto řídili.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Chcete hlasovat hned? (Ano.) Dobrá. Beru to jako procedurální návrh, pan zpravodaj jej přednesl, tak já o něm nechám rovnou hlasovat.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s postupem nebo s návrhem, který přednesl pan zpravodaj, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 95, přihlášeno je 186, pro 160, proti nikdo. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Václav Votava: Teď bychom tedy dokončili hlasovací proceduru. Hlasovali bychom nejdříve o pozměňovacím návrhu k návrhu rozpočtového výboru, který přednesl pan poslanec František Vácha pod číslem B20. Týká se pořadového čísla A10 ke Grantové agentuře. Poté bychom hlasovali o návrhu rozpočtového výboru - tedy o pozměňovacích návrzích, které schválil rozpočtový výbor, které jsou v příloze 2A - jako o celku, pokud nebude námitka. Pak bychom hlasovali o jednotlivých pozměňovacích návrzích z přílohy 2B tak, jak zazněly na druhém čtení rozpočtu zde na Sněmovně. Pak bychom hlasovali o příloze 1 en bloc, to jest pozměňovací návrh textové části z usnesení rozpočtového výboru, a pak bychom hlasovali o rozpočtu jako o celku.

Takže jestli dáte hlasovat, pane předsedo, o proceduře, tak jak jsem ji navrhl?

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já se nejprve zeptám, zda jsou zde žádosti o vystoupení. Registruji dvě. Je zde s přednostním právem pan předseda klubu Kalousek, potom pan předseda klubu ODS. Oba dva s přednostním právem. Prosím, pane zpravodaji, abyste uvolnil místo panu předsedovi Kalouskovi. Tak, už se stalo.

Prosím, můžete mluvit, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Kolegové, prosím o pochopení, mám v podstatě pouze podmíněnou námitku k hlasování. Nemáme námitek proti hlasování přílohy 2A, pozměňující návrhy rozpočtového výboru, en bloc. Nicméně nebude-li přijat pozměňující návrh pana poslance Váchy, který jaksi koriguje snížení provozních výdajů Grantového agentuře, nebude-li tento návrh přijat, prosím, aby byly samostatně hlasovány pozměňující návrhy A1, A2, protože nebude-li přijat pozměňující návrh poslance Váchy, nemůžeme podpořit usnesení rozpočtového výboru a rádi bychom podpořili alespoň pozměňující návrhy A1, A2. Bude-li přijat, můžeme hlasovat en bloc. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dobrá, pan zpravodaj s tím nemá asi problém?

 

Poslanec Václav Votava: Nemám s tím problém samozřejmě, můžeme takto postupovat.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dobře. Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já mám dva návrhy k přednesenému návrhu procedury. Navrhujeme, abychom o usnesení rozpočtového výboru hlasovali zvlášť o každém bodu - A1 až A10, nebo 11, teď nevím z hlavy. Tam jsou návrhy, které spolu vnitřně nesouvisí, a rádi bychom některé podpořili a některé ne. V okamžiku, kdy to bude en bloc, tak nebudeme moct.

V té textové části navrhujeme, aby se zvlášť hlasovalo o bodech 2 a 3, což je věc, která se týká státního rozpočtu na rok 2014, to znamená dohromady. A body 1, 4, 5, 6, což je ten přílepek k státnímu rozpočtu za rok 2013, aby se hlasovaly taky en bloc, takže dvě hlasování k té textové části 1, která se týká roku 2013, protože to je opravdu přílepek, a jedna, která se týká roku 2014. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan zpravodaj má námitky proti tomuto návrhu?

 

Poslanec Václav Votava: Tak jestli se můžeme vypořádat hlasováním o této námitce?

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pokud ano, tak ještě dám prostor panu poslanci Opálkovi, který má také návrh k proceduře.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane předsedo. Já bych byl rád, kdybychom hlasovali v jednom bloku všechny ty návrhy, které souvisí se zajištěním financování sociálních služeb, což jsou body A6, potom B4, B7, B14 a B17. Prosil bych, aby byly hlasovány, to znamená, aby bod A6 byl vyňat jako samostatné hlasování z návrhu usnesení rozpočtového výboru. A ten postup aby byl napřed B14, pokud neprojde, B17, pokud neprojde, A6, pokud neprojde ani ten, tak potom B4 a 7, což jsou totožné návrhy. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zeptám se i v této věci pana zpravodaje na stanovisko.

 

Poslanec Václav Votava: Tak co se týká pana kolegy Opálky, bylo by asi dobré hlasovat o jeho námitce - nebo navrhuji, abychom hlasovali o jeho námitce. Co se týká pana kolegy předsedy klubu ODS, souhlasím s tím, abychom odděleně hlasovali o tom návrhu, kde tedy je jeho takzvaný přílepek - rozpočet roku 2013 -, s tím problém nemám, ale chtěl bych, abychom rozhodli tedy hlasováním o námitce, která se týkala hlasování rozpočtového výboru en bloc. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP