Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Pavla Golasowská

Schůze: 39, 42, 44, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57

39. schůze (19. 1. - 12. 2. 2016)

202. Ústní interpelace
část č. 352 (11. 2. 2016)

42. schůze (1. - 23. 3. 2016)

160. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 611/ - třetí čtení
část č. 190 (9. 3. 2016)

224. Ústní interpelace
část č. 105, část č. 109 (3. 3. 2016), část č. 246 (10. 3. 2016)

44. schůze (12. 4. - 6. 5. 2016)

60. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění zákona č. 77/2015 Sb., a další související zákony /sněmovní tisk 658/ - prvé čtení
část č. 360 (4. 5. 2016)

231. Ústní interpelace
části č. 120-121 (14. 4. 2016)

47. schůze (24. 5. - 3. 6. 2016)

232. Ústní interpelace
část č. 245 (2. 6. 2016)

48. schůze (28. 6. - 13. 7. 2016)

220. Ústní interpelace
část č. 135 (30. 6. 2016)

49. schůze (6. - 16. 9. 2016)

29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění zákona č. 77/2015 Sb., a další související zákony /sněmovní tisk 658/ - druhé čtení
části č. 84-85 (7. 9. 2016)

260. Ústní interpelace
část č. 121 (8. 9. 2016)

50. schůze (18. 10. - 11. 11. 2016)

262. Ústní interpelace
část č. 102, část č. 104, části č. 113-114 (20. 10. 2016)

54. schůze (10. 1. - 3. 2. 2017)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 877/ - druhé čtení
část č. 331 (1. 2. 2017)

33. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 798/ - druhé čtení
část č. 178 (17. 1. 2017)

291. Ústní interpelace
část č. 253 (19. 1. 2017)

55. schůze (21. 2. - 15. 3. 2017)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 854/ - druhé čtení
část č. 203 (1. 3. 2017)

216. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 798/ - třetí čtení
část č. 30 (22. 2. 2017)

219. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 877/ - třetí čtení
část č. 125 (24. 2. 2017)

294. Ústní interpelace
části č. 113-114, část č. 118 (23. 2. 2017)

56. schůze (4. - 28. 4. 2017)

236. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 854/ - třetí čtení
část č. 183 (12. 4. 2017)

57. schůze (16. 5. - 9. 6. 2017)

343. Ústní interpelace
část č. 247, část č. 249 (25. 5. 2017)


Přihlásit/registrovat se do ISP