(15.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi, který byl posledním interpelujícím na pana předsedu vlády. Propadly interpelace pana poslance Petra Fialy a Josefa Hájka, kteří nebyli přítomni.

Nyní budeme pokračovat podle § 111 věta 2. Od 16 hodin - cituji - nebo v případě, kdy interpelace na předsedu vlády budou ukončeny dříve, tak od doby jejich ukončení budou následovat ústní interpelace určené ostatním členům vlády. To mě opravňuje, abych po ukončení interpelací na předsedu vlády mohl začít interpelacemi na členy vlády. Prosil bych přítomné předsedy nebo zástupce předsedů poslaneckých klubů vládních stran, aby na to upozornili případně ministry, kteří nejsou omluveni na celý den, ale třeba jenom na časový úsek, zda by se mohli na ty interpelace dostavit.

První interpelující na členy vlády je paní poslankyně Pavla Golasowská, která je přítomna, připraví se paní poslankyně Gabriela Pecková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo. Vážená nepřítomná paní ministryně, interpeluji vás ve věci nedostatku financí pro Centrum pro rodinu a sociální péči Ostrava. Toto centrum, které funguje už několik let a poskytuje služby nejen ostravským rodinám, ale i rodinám ze širokého okolí, nedostalo pro letošní rok finanční podporu na dva ze tří stěžejních programů, přičemž v loňském roce dosáhlo vysokého bodového ohodnocení. MPSV ze strany Centra pro rodinu i ze strany náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje obdrželo dopisy se žádostmi o urychlené řešení této situace, kdy z důvodu nedostatku finančních prostředků jsou jednak ohroženy aktivity pro rodiny a také úvazky čtyř kmenových zaměstnanců, mediátorů, lektorů a psychologa. MPSV odpovědělo předsedovi spolku dne 13. 4. 2017, že se jeho žádostí o přezkoumání dotace bude zabývat odbor rodinné politiky a politiky stárnutí a následně bude vyrozuměn o dalším postupu. O tři týdny později 2. května 2017 byla stejná odpověď zaslána také náměstkovi Moravskoslezského kraje. Nyní máme 25. května a Centrum pro rodinu hospodaří s propadem téměř milionu korun a doposud neví, zda mu budou dodatečně nějaké finance přiznány.

Vážená paní ministryně, žádám vás a prosím o urychlené řešení této situace a ptám se, zda je MPSV ochotno a schopno situaci Centra pro rodinu řešit, konkrétně zajištěním finančních prostředků a ne jen nic neříkajícími odpověďmi. Pokud ano, prosím o sdělení termínu. A ještě jenom doplním, že první dopis ze strany centra s prosbou o řešení ze strany MPSV byl napsán již 17. února 2017. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Pavle Golasowské i za dodržení času k položení otázky při ústních interpelacích. Odpověď paní ministryně obdržíte podle zákona o jednacím řádu do třiceti dnů.

Další interpelující je paní poslankyně Gabriela Pecková, která také interpeluje nepřítomnou omluvenou paní ministryni práce a sociálních věcí. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Můj dotaz na paní ministryni se týká bezpečnosti internetu pro naše děti, respektive bezpečného digitálního prostředí pro naše děti. Touto otázkou se bude příští týden zabývat podvýbor Rady Evropy pro ochranu a práva dětí v Ázerbájdžánu. Bude to hlavním tématem. A mě by zajímalo, jestli MPSV, kterému přísluší digitální vzdělávání dospělých - MŠMT řeší tuto otázku, co se týče dětí, ale dospělé řeší právě Ministerstvo práce a sociálních věcí - připravuje nějaký program pro skupinu rodičů, pro rodiče. Protože my, kdo se touto otázkou zabýváme, se velmi často setkáváme s tím, že rodiče jsou daleko hůře vybaveni nejenom technicky, ale co dovedností týče než jejich děti. Takže i když se rodiče zajímají o to, co jejich děti na internetu dělají - a víme dnes, že internet je galerií potenciálních obětí - tak v podstatě nejsou schopni s tím nic udělat, protože jejich dovednosti jsou na podstatně horší úrovni.

Tak bych chtěla vědět, jestli Ministerstvo práce a sociálních věcí má v plánu, nebo již jde tímto směrem, aby se rodiče vzdělávali tak, aby stačili svým dětem a mohli je tak lépe ochránit před nebezpečím, které dnes skýtá digitální prostředí a sociální sítě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Gabriele Peckové za její interpelaci. Opět platí, že do třiceti dnů dostanete písemnou odpověď.

Nyní je na řadě třetí vylosovaná interpelace pana poslance Jaroslava Holíka, ale nevidím ho tady. Počítač tam má sice otevřený, ale není tu. Takže jeho interpelace propadá. Budeme se zabývat interpelací pana poslance Petra Bendla. Připraví se paní poslankyně Dana Váhalová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Pane téměř trvale nepřítomný ministře zemědělství, má otázka je jednoduchá. Zajímá mě stav rezervního fondu České republiky ve chvíli vašeho nástupu do funkce ministra, a jaký je stav dnešní. A zároveň by mě zajímalo podrobné čerpání v období vašeho působení na Ministerstvu zemědělství. Děkuji vám za vaši písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi. Otázka byla jasná. Odpověď doufám bude také jasná do třiceti dnů.

Nyní paní poslankyně Dana Váhalová. Připraví se pan poslanec Ludvík Hovorka. A to už jsou další interpelace. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, vážený pane ministře. Antidopingová laboratoř. Zřizovatelem této laboratoře bylo Ministerstvo zdravotnictví České republiky a sídlila v Hloubětíně. Byla jednou z nejstarších laboratoří pro odhalování dopingu na světě a její činnost byla bohužel ukončena zřizovatelem k 31. 7. 2011. Tuto laboratoř v roce 1966 založil docent Chundela a za dlouhé roky činnosti si vybudovala velmi dobré jméno nejenom v České republice, ale i ve světě.

Pražská laboratoř měla akreditaci od světové antidopingové agentury WADA, a mohla tedy oficiálně provádět analýzy vzorků krve i moče sportovců. České dopingové vzorky dnes posuzuje akreditovaná laboratoř WADA v zahraničí, v německém městě Kreisch u Drážďan. Po téměř půl století velmi dobré práce tak známá česká antidopingová laboratoř skončila. Údajně, jak to tak bývá zdůvodňováno, na ni nebyly peníze. Sama laboratoř si však dokázala vydělat na platy zaměstnanců i běžný provoz. Neměla bohužel na obnovu vybavení a nepomohl ani zřizovatel Ministerstvo zdravotnictví, které ze zákona laboratoř řídilo, ani všeobecná fakultní nemocnice, pod kterou spadala.

V povědomí řady lidí pohybujících se ve sportu a těch, kteří se dlouhodobě věnují narůstajícímu problému dopingu, tento krok zanechal pocit zklamání a hořkosti, že jsme přestali bojovat proti dopingu. Statistiky vývoje a nárůstu dopingu ve vrcholovém sportu jsou smutný reál. Sport je stále více o penězích a stále méně o fair play. Doping u dorostu a juniorů je více než varující skutečností, kterou nemůžeme pouze monitorovat. Mladí sportovci si ničí zdraví pro úspěch a peníze, protože jim to společnost toleruje. My přece nemůžeme rezignovat a přijmout názor, že doping ke sportu patří. Sport je spojován s kladnými hodnotami působení na člověka, ale pozitivní hodnoty najdou své naplnění pouze tehdy, pokud se sport provozuje podle pravidel, s úctou a respektem nejen k soupeři, ale také ke svému zdraví.

Přestože k tomuto ukončení došlo skoro před šesti lety, rády bych se vás dotázala, zda bychom neměli uvažovat o možnosti obnovení činnosti takové laboratoře v České republice a větší součinnosti všech dotčených institucí a organizací v boji proti dopingu. Děkuji za písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Daně Váhalové. Zvládla to do dvou minut. Takže opravdu do třiceti dnů dostanete odpověď a bude jistě velmi zajímavá.

A nyní je na pana ministra zdravotnictví další interpelace, konkrétně od pana poslance Ludvíka Hovorky, a připraví se pan poslanec Karel Rais. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Vážený pane ministře, navazuji na svoji předchozí interpelaci ve věci specializované paliativní mobilní hospicové péče. V současné době probíhá jednání o zařazení této péče do seznamu výkonů. Podmínkou pro zařazení zřejmě bude, že ta agentura, která chce poskytovat paliativní péči, bude muset mít k dispozici lékaře paliativce. Těchto lékařů je ale v České republice údajně jenom 41. Z toho většina má úvazky v lůžkových zařízeních, takže volná kapacita těchto lékařů na mobilní hospice bude velmi malá. Může to znamenat, že pokud bude takto dáno minimální personální vybavení pro agentury, které chtějí poskytovat péči v domácích hospicech, dojde v podstatě k omezení péče, protože ty agentury, které to dělaly až do dneška a dělaly to bez lékaře paliativce, to vlastně dále nebudou moci poskytovat a ve svém důsledku to bude znamenat zásadní omezení poskytování paliativní péče.***
Přihlásit/registrovat se do ISP