Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
9. května 2012 v 11.00 hodin
Přítomno: 177 poslanců

 

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 38. schůze Poslanecké sněmovny, vítám vás na ní.

Prosím všechny, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Prosím o nahlášení náhradních karet. Pan poslanec Fiala má náhradní kartu číslo 28. Ještě někdo? Pan kolega Klučka - náhradní karta číslo 25. A náhradní kartu číslo 32... Pan poslanec Babák - náhradní karta číslo 26. Pan kolega Lobkowicz - náhradní karta číslo 22.

Tak opravuji. Náhradní karta pana poslance Babáka má číslo 20, nikoliv 26, ale 20. Pan kolega Vysloužil má náhradní kartu číslo 34. A pan kolega Lobkowicz opravuje - má náhradní kartu číslo 21. Pan kolega Fuchsa - říkala jsem, že má náhradní kartu číslo 20. Ještě se zeptám pana kolegy Fuchsy. 25? 32. Pan kolega Fuchsa - náhradní karta číslo 32.

Tak snad jsme zvládli oznámení náhradních karet.

Můžeme se věnovat omluvám z dnešního jednání. Z poslanců se omlouvají: Pan poslanec Vojtěch Adam - osobní důvody, Josef Dobeš - zdravotní důvody, Jan Hamáček - zahraniční cesta, Michal Hašek neuvádí důvod, Vladimír Koníček - zahraniční cesta, Daniel Korte - pracovní důvody, Alfréd Michalík - zdravotní důvody, Hana Orgoníková - zahraniční cesta, Aleš Roztočil - osobní důvody, Antonín Seďa - zahraniční cesta, Bohuslav Sobotka - do 15 hodin pro pracovní důvody, Jaroslav Škárka - osobní důvody, Václav Votava - osobní důvody.

Z členů vlády se omlouvá pan ministr Petr Fiala pro pracovní důvody. Tolik k omluvám.

Teď prosím, abyste věnovali pozornost návrhu postupu projednávání dalších nebo zbývajících bodů 38. schůze. Dnešní ranní grémium se shodlo na těchto návrzích:

Za prvé navrhujeme nejprve pevně projednat body tak, jak už jsme je měli pevně zařazené, to znamená body 1, 21, 45, 33, 38 a 39, to bude prvních šest bodů našeho dnešního jednání.

Dále bychom se věnovali bodům z bloku třetího čtení, to znamená bodům 62 až 71.

V této souvislosti tedy navrhuji, abychom dnes vyčlenili pro třetí čtení i dobu po 14. hodině. O tomto návrhu budeme muset ještě hlasovat.

Zároveň vás chci informovat, že Senát vrátil návrhy zákonů projednané Poslaneckou sněmovnou. Jejich zákonná lhůta již uplynula, proto schválený pořad 38. schůze o tyto body rozšiřujeme. Jedná se o zákony zamítnuté Senátem, sněmovní tisk 431/6 a sněmovní tisk 535/5.

Pan kolega Besser má náhradní kartu číslo 38.

Dámy a pánové, nejprve budeme hlasovat o vyčlenění jiných hodin pro hlasování ve třetích čteních, tedy i dnes po 14. hodině. To bude první hlasování. Přivolám naše kolegy. Samozřejmě s vašimi návrhy dostanete prostor i vy, abyste případné změny pořadu schůze navrhli.

 

Nyní tedy návrh na to, abychom mohli dnes po 14. hodině projednávat zákony ve třetím čtení.

Zahajuji hlasování číslo 82. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti?

Hlasování číslo 82. Přítomno 156, pro 152, proti 2. Tento procedurální návrh jsme schválili.

 

Ptám se, zda má někdo něco k pořadu schůze. Nějaký návrh? Pan kolega Polčák. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych požádat ctěnou Sněmovnu o pevné zařazení bodu číslo 66, který je sněmovním tiskem číslo 543, na dnešní 15. hodinu, poté co jsme tedy schválili hlasování o návrzích ve třetím čtení i po 14. hodině. Důvod je ten, že dnes jako předkladatel tohoto návrhu zákona předsedám skupině V4, a chtěl jsem poprosit, zdali by bylo možné hlasovat tento návrh zákona v 15 hodin, tedy pevně jej zařadit na 15. hodinu dnes.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vyhovovalo by vám lépe, kdyby to byl jako první bod odpoledního jednání? Ne, v 15 hodin říkáte.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Může to být i první bod.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Toto je třetí čtení. Jestli tomu dobře rozumím, tak se jedná o bod 66, je to třetí čtení sněmovního tisku 543. A teď - schůze bude přerušena od 13 do 14.30 hodin. Chci se vás zeptat, zda by vám vyhovovalo zahájit odpolední blok jednání třetím čtení.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Ano, děkuji, paní předsedkyně, za radu. Takhle jsem si to neuvědomil. Ano, 14.30 jako první bod jednání. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tak to je návrh pana poslance Polčáka. Ptám se na další návrhy k pořadu schůze.

 

Nejsou-li, zahajuji hlasování číslo 83. Ptám se, kdo souhlasí s tím, aby bod 66, sněmovní tisk 543, byl dnešním prvním odpoledním bodem, aby byl tedy projednáván ve 14.30. Kdo je proti?

Hlasování číslo 83. Přítomno 164, pro 104, proti 12. Návrh byl přijat.

 

K pořadu schůze se nehlásí již nikdo, proto můžeme zahájit projednávání prvního pevně zařazeného bodu. Zahajuji projednávání bodu číslo 1. Je to

 

1.
Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 369/9/ - vrácený prezidentem republiky

Stanovisko prezidenta republiky s odůvodněním jeho nesouhlasu s tímto zákonem vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 369/10.

Nejdříve se zeptám zástupce navrhovatele ministra průmyslu a obchodu Martina Kuby, zda se chce vyjádřit ke stanovisku prezidenta republiky. Je tomu tak. Pan ministr Kuba má slovo.

Paní poslankyně Putnová má náhradní kartu číslo 43. Paní ministryně (zřejmě kultury) má náhradní kartu číslo 44.

Slovo má pan ministr Kuba. (V sále přetrvává intenzivní hluk.)

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, vážená vládo, myslím, že co je cílem tohoto zákona, už jsme dlouhodobě řekli. Je to kromě nutné harmonizace s evropskou legislativou také dosažení optimalizace a umožnění nutné regulace v podpoře obnovitelných zdrojů energie v budoucím období, které povede především ke snížení nákladů na podporu výroby energie z obnovitelných zdrojů, která historicky byla nastavená naší legislativou poměrně nešťastně, avšak za podmínky splnění toho závazného požadavku využití obnovitelných zdrojů energie pro Českou republiku, které je dané příslušnou směrnicí do roku 2020.

Podpora elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů bude poskytována -

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Promiňte, pane ministře. Já žádám Sněmovnu, všechny kolegy, aby zasedli do svých lavic a věnovali svou pozornost projednávanému bodu.

Promiňte, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba Děkuji. Poskytnutí podpory však bude podmíněno splněním kritérií, která povedou k energeticky a ekonomicky efektivnímu využívání těchto zdrojů. Obdobně je upravena podpora výroby tepla, biometanu a decentrální výroby elektřiny. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP