(9.40 hodin)

 

Poslanec Ivan Fuksa: Vážená paní předsedající, vážení poslanci a poslankyně, já chci jenom připomínku k pozměňovacímu návrhu pana poslance Jana Bureše, protože může být potom všelijaký následný výklad schváleného zákona. Mám jednu obavu z toho, že bylo doplněno usnesení zemědělského výboru o jeho návrh, a to konkrétně o travní porosty. A to konkrétně, že do bioplynek se má dávat 30 % hmoty z jiné biomasy, než je cíleně pěstovaná biomasa v orné půdě. A novinka je tedy z pozměňovacího návrhu "a na travní porosty." Já bych chtěl jenom upozornit na to, že vlastně každé město v České republice produkuje stovky nebo tisíce tun travní hmoty, všichni to ukládají - starostové - na skládky, nejde to vůbec použít v zemědělském procesu jako krmivo pro cokoli, je to nejvhodnější hmota pro bioplynky. Proto doufám, že předkladatel tohoto návrhu to myslí tak, že zelená hmota, která se sklízí z měst, bude použitelná pro bioplynky.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji také. Pan kolega Robin Böhnisch. Prosím. Faktická poznámka.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Dámy a pánové, tady se podle mě vede až příliš dlouhá debata, kde padají návrhy, proč ten zákon přijmout, proč ten zákon nepřijmout. Ale dovolte mi poznámku. Já se domnívám, že pokud chce tato vláda nadále používat přídomek vláda boje proti korupci, ten zákon by tu dnes vůbec neměl být. Měla by se sejít vláda, ten zákon stáhnout minimálně do doby, než pan Kocourek vysvětlí záhadné zbohatnutí své matky. Protože není možné v tento okamžik, dokud pan Kocourek nevysvětlil celou věc nejen panu premiérovi, nejen ODS, ale celé veřejnosti, abychom hlasovali nějaký zákon z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu. Nezlobte se, nerozumím tomu, jak se tento zákon teď může hlasovat. Děkuji. (Potlesk poslanců ČSSD a jednoho poslance VV.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Já se zeptám, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy ve třetím čtení k tomuto bodu. Hlásí se někdo? Nehlásí se nikdo, rozpravu tedy končím. Zeptám se na případná závěrečná slova. Pan kolega Urban? Pan kolega Josef Novotný st.? Pan kolega František Dědič? Závěrečné slovo? Ne.

Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje o návrh procedury.

 

Poslanec Milan Urban: Vážená paní předsedkyně, kolegyně a kolegové, dovolte tedy, abych vás seznámil s návrhem hlasovací procedury k tomuto tisku, tedy tisku 369/6.

Za prvé bychom hlasovali o legislativně technickém návrhu pana poslance Bureše, který byl načten panem poslancem Siverou.

Za druhé bychom hlasovali o celé pasáži B vyjma B2 v části upravující znění § 4 odst. 5 písm. c). Bod B2 obsahuje dvě odlišné úpravy a je zapotřebí od sebe odlišit. Po hlasování o B, B1-23, jsou nehlasovatelné body C1, C2, C21, C32, C34-C39, C41, C42, neboť je to shodná úprava jako teplo. (Porada.) Děkuji. C21-C32, promiňte, upozornil mě kolega z legislativy.

Za b) - pokud B ano, pak je D8 nehlasovatelné.

Za třetí bychom hlasovali body D3-D7, D9-D22, D24. Pokud nebude přijato B, pak hlasovat en bloc D3-D24 vyjma D23. D23 je legislativně technická úprava, která po vyčlenění části 7 - změně zákona o ochraně zemědělského půdního fondu - ztrácí smysl.

Za čtvrté bychom hlasovali C5.

Za páté bychom hlasovali C6.

Za šesté bychom hlasovali C53-C55.

Za sedmé bude orientační hlasování o C47 a G1. C47 je posunutí přechodného ustanovení ze dvou na tři roky pro rozestavěné projekty, které by mohly postupovat podle současných pravidel. G1 je zkrácení přechodného ustanovení ze dvou let na jeden rok pro rozestavěné projekty, které by mohly postupovat podle současných pravidel.

Za osmé bude hlasování dle výsledku hlasování pod bodem 7. C47+G1, první se hlasuje návrh, který obdrží orientačně více hlasů.

Za a) - pokud tento ano, druhý je již nehlasovatelný. Pokud ten první ne, hlasuje se ten druhý podle rozhodnutí v orientačním hlasování.

Za deváté bychom hlasovali body C3, C4, C7-C20, C33, C40, C43-C46, C48-C52.

Za desáté bude hlasování E1-E4, E6-E8. E6-E8, pouze pokud bude dříve přijata legislativně technická poznámka pana poslance Bureše. Pokud E1 ano, pak D1, D2 a B2 v části upravující znění § 4 odst. 5 písm. c) je nehlasovatelné.

Za c) - pokud E1 ne, hlasovat se bude o D1 a D2.

Za d) - pokud i D1 a D2 ne, hlasovat o B2 v části upravující znění § 4 odst. 5 písm. c).

Pozměňovací návrhy C56, E5 a D23 jsou nehlasovatelné, to jsou ty, které se týkají toho půdního fondu, jelikož souvisí s částí 7, tedy změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, kterou jsme v textu komplexního pozměňovacího návrhu vyčlenili.

Pozměňovací návrh F1 je nehlasovatelný, neboť byl paní předkladatelkou, paní poslankyní Konečnou, stažen.

Za jedenácté bychom hlasovali o komplexním pozměňovacím návrhu ve znění přijatých pozměňovacích komplexních návrhů. Pokud tedy by bylo rozhodnuto hlasováním ano, pak je D25-D42 nehlasovatelné. Pokud ne, pak by se ještě hlasovalo o D25-D42.

Za dvanácté bychom hlasovali o návrhu zákona ve znění přijatého komplexního pozměňovacího návrhu. (Porada.)

Ještě bych se vrátil k pozměňovacímu návrhu F1. Kolega z legislativy říká, že ten návrh je nehlasovatelný z důvodu uvedeného v souhrnu pozměňovacích návrhů, tedy je nehlasovatelný tak jako tak, takže nemusíme hlasovat o tom stažení (návrhu) paní poslankyně Konečné.

To byl celý návrh procedury v této chvíli. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ještě pan kolega Laudát k proceduře. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, k proceduře. Já bych jenom poprosil při těch konkrétních hlasováních, aby zpravodaj řekl vždycky alespoň jednou větou ve zkratce, o co běží, abychom aspoň tušili, o čem hlasujeme. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan ministr Kocourek. Prosím.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Já bych poprosil k té navržené proceduře, zda by se mohlo hlasovat o bodech C14, C16, C18, C43, C45 a C50 zvlášť.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan místopředseda Lubomír Zaorálek se hlásí? Ne. Ještě se zeptám, zda někdo k proceduře má nějakou poznámku nebo návrh. Pokud tomu tak není - ještě pan kolega Milan Urban, zpravodaj daného tisku. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Milan Urban: Paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, já chci upozornit na to, že pokud by byla přijata ta procedura, tak jak navrhuje pan ministr, což asi tak bude, to vyčlenění některých bodů C, chci upozornit na to, že potom zbývá k hlasování u C ještě C8-C13, C15, C17, C19, C20, C33, C40, C44, C46, C48, C49, C51 a C52. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP