Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Zdeněk Škromach

Schůze: 1, 2, 3, 4, 5, 19, 40

1. schůze (22. - 24. 6. 2010)

10. Návrh na stanovení počtu místopředsedů Poslanecké sněmovny
část č. 18 (24. 6. 2010)

2. schůze (7. - 9. 7. 2010)

12. Návrh na volbu Veřejného ochránce práv
část č. 21 (9. 7. 2010)

3. schůze (10. 8. 2010)

1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 35 (10. 8. 2010)

4. schůze (7. 9. 2010)

2. Návrh poslankyň Kristýny Kočí a Karolíny Peake na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 76/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 417/2009 Sb., a zákona č. 179/2010 Sb. /sněmovní tisk 45/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 21 (7. 9. 2010)

5. schůze (21. - 24. 9. 2010)

7. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jaroslava Krákory, Davida Ratha, Lubomíra Zaorálka, Zdeňka Škromacha, Milana Urbana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, a některé další zákony /sněmovní tisk 9/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 36, část č. 39, část č. 44 (22. 9. 2010)

53. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé, podepsaná v Lucemburku dne 29. dubna 2008 /sněmovní tisk 63/ - prvé čtení
část č. 35 (22. 9. 2010)

88. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 68 (23. 9. 2010)

19. schůze (7. - 21. 6. 2011)

123. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 277/3/ - vrácený Senátem
část č. 284 (21. 6. 2011)

40. schůze (5. - 22. 6. 2012)

60. Senátní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 576/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 183 (12. 6. 2012)


Přihlásit/registrovat se do ISP