Sněmovní tisk 498
Novela obchodního zákoníku - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 24. 4. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 498/0 dne 29. 4. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 4. 2008 (usnesení č. 250). Určil zpravodaje: JUDr. Hana Šedivá a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 12. 2. 2009 na 48. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1018).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 5. 2009 na 56. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 5. 2009 na 56. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 498/2, který byl rozeslán 6. 5. 2009 v 13:10.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 5. 2009 na 56. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 310, usnesení č. 1218).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 22. 5. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 82, dokument 82/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 5. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Jiří Nedoma) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (JUDr. Miroslav Antl).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 10. 6. 2009 a přijal usnesení č. 29, které bylo rozdáno jako tisk 82/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 16. 6. 2009 a přijal usnesení č. 150, které bylo rozdáno jako tisk 82/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 6. 2009 na 8. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 209).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 6. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 7. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 7. 2009.

Zákon vyhlášen 20. 7. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 65 pod číslem 215/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie /EU/, Podnikání, Zákoník obchodní, Zákoník práce

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví

Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost dodávky, kapitálová společnost, nabytí vlastnictví, obchodní právo, obchodní transakce, obchodní vztahy

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)