Sněmovní tisk 560
Novela z. o advokacii - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 7. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 560/0 dne 25. 7. 2008.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 15. 8. 2008. Určil zpravodaje: JUDr. Jeroným Tejc a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor (rozhodnutí č. 35)

 • 1

  Čtení proběhlo 12. 2. 2009 na 48. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1020).

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 4. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 560/1 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 5. 2009 na 56. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 5. 2009 na 56. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 560/2, který byl rozeslán 6. 5. 2009 v 13:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 5. 2009 na 56. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 296, usnesení č. 1216).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 22. 5. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 83, dokument 83/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 5. 2009 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr. Jiřina Rippelová).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 10. 6. 2009 a přijal usnesení č. 30, které bylo rozdáno jako tisk 83/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 6. 2009 na 8. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 210).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 6. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 7. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 7. 2009.

Zákon vyhlášen 20. 7. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 66 pod číslem 219/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Advokacie, Evropská unie /EU/

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: advokát, odborná kvalifikace, osoba samostatně výdělečně činná, právnická profese, profesní komora

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)