Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Karel Kratochvíle

Schůze: 7, 13, 22, 23, 27, 28, 30, 45, 56, 59, 62, 66, 67, 78

7. schůze (28. 11. - 13. 12. 2006)

3. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 /sněmovní tisk 52/ - druhé čtení
část č. 143 (6. 12. 2006)

9. Vládní návrh zákona, kterým se upravují některé užívací vztahy k majetku České republiky /sněmovní tisk 91/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 44 (29. 11. 2006)

13. schůze (13. - 21. 3. 2007)

4. Návrh poslance Martina Římana na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách) /sněmovní tisk 111/ - druhé čtení  
část č. 20 (13. 3. 2007)

22. schůze (16. - 31. 10. 2007)

7. Vládní návrh zákona o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) /sněmovní tisk 223/ - druhé čtení
část č. 163 (23. 10. 2007)

115. Ústní interpelace
části č. 104-105 (18. 10. 2007)

23. schůze (27. 11. - 7. 12. 2007)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 184/ - druhé čtení
část č. 15, část č. 17 (27. 11. 2007)

48. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 184/ - třetí čtení
části č. 214-217 (7. 12. 2007)

27. schůze (29. 1. - 13. 2. 2008)

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 184/3/ - vrácený Senátem
část č. 160 (5. 2. 2008)

28. schůze (11. 3. - 1. 4. 2008)

1. Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 184/5/ - vrácený prezidentem republiky  
část č. 10 (11. 3. 2008)

30. schůze (22. 4. - 7. 5. 2008)

60. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 383/ - třetí čtení
část č. 235 (7. 5. 2008)

45. schůze (3. - 10. 12. 2008)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2009 /sněmovní tisk 612/ - druhé čtení  
část č. 13 (3. 12. 2008)

56. schůze (28. 4. - 15. 5. 2009)

část č. 5 (28. 4. 2009)

59. schůze (9. - 19. 6. 2009)

část č. 2 (9. 6. 2009), část č. 114 (12. 6. 2009), část č. 230 (19. 6. 2009)

62. schůze (29. 9. - 2. 10. 2009)

část č. 4 (29. 9. 2009)

66. schůze (1. - 11. 12. 2009)

163. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 959/ - druhé čtení
část č. 249 (10. 12. 2009)

67. schůze (26. 1. - 12. 2. 2010)

část č. 7 (26. 1. 2010), část č. 66 (28. 1. 2010)

19. Návrh poslanců Karla Sehoře, Cyrila Zapletala, Milana Šimonovského, Pavla Hojdy, Jaroslava Plachého a Aleše Řebíčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 679/ - druhé čtení
část č. 215 (3. 2. 2010)

78. schůze (13. - 16. 4. 2010)

86. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 959/ - třetí čtení
část č. 84 (16. 4. 2010)

212. Tendry a hospodaření ve státním podniku Lesy České republiky
část č. 92 (16. 4. 2010)


Přihlásit/registrovat se do ISP