Stenografický zápis 55. schůze, 9. května 2006


Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Květoslava Čelišová
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Miloslav Vlček
Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Jan Kasal


101. Návrh na volbu členů správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Zdeněk Kořistka
Poslanec Pavel Hojda
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Pavel Hojda
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Petr Pleva
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Pavel Hojda


102. Návrh na volbu členů dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Aleš Rozehnal
Poslanec Pavel Hojda


116. Zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prošetření hospodaření Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Poslanec Jozef Kubinyi
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Josef Janeček
Ministr zdravotnictví ČR David Rath
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Josef Janeček
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Vlastimil Tlustý


86. Návrh poslanců Miroslava Kalouska, Jana Kasala, Jaromíra Talíře a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 980/ - třetí čtení

Poslanec Zdeněk Jičínský


92. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Zuzky Rujbrové, Svatomíra Recmana, Miroslava Grebeníčka a Pavla Kováčika na vydání zákona o přiznání k majetku a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o přiznání k majetku) /sněmovní tisk 1036/ - třetí čtení

Poslanec Libor Ježek
Poslanec Miloslav Vlček
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 16.38 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Michal Doktor


132. Návrh poslankyně Evy Dundáčkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících /sněmovní tisk 1089/ - třetí čtení

Poslankyně Eva Dundáčková


81. Návrh poslanců Pavla Severy a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 625/ - třetí čtení

Poslanec Pavel Severa
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Radim Turek


108. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2004 /sněmovní tisk 1176/

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec František Pelc
Poslanec Miloslav Vlček
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Schůze skončila v 18.19 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP