Sněmovní tisk 1089
Novela z. o znalcích a tlumočnících

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

JUDr. Eva Dundáčková předložila sněmovně návrh zákona 19. 8. 2005.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1089/0 dne 22. 8. 2005.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 8. 2005. Vláda zaslala stanovisko 23. 9. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 9. 2005 jako tisk 1089/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 9. 2005 (usnesení č. 488). Určil zpravodaje: Ing. Petr Rafaj a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 8. 3. 2006 na 54. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 2236).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 4. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 1089/2 (doporučuje schválit).
 • L

  Projednávání proběhlo 25. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla zkrácena o 15 dnů (usnesení č. 2412).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům. Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 4. 2006.
  Nebyly podány žádné pozměňovací nebo jiné návrhy.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 5. 2006 na 55. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 2463).

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 5. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 6. 2006.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 6. 2006.

Zákon vyhlášen 30. 6. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 99 pod číslem 322/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Mzdy, odměna za práci, Překlady a tlumočení

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: nemzdové příjmy, odměňování, sazba DPH, tlumočení

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)