Sněmovní tisk 980
Novela z. Ústava České republiky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 11. 5. 2005.
Zástupce navrhovatele: Kalousek Miroslav a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 980/0 dne 11. 5. 2005.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 5. 2005. Vláda zaslala stanovisko 10. 6. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 6. 2005 jako tisk 980/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 6. 2005 (usnesení č. 456). Určil zpravodaje: prof. JUDr. Zdeněk Jičínský, DrSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 7. 2. 2006 na 53. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 2175).

 • V
 • L

  Návrh projednán 7. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Zkrácení lhůty na projednání výbory nebylo schváleno.

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 980/4, který byl rozeslán 19. 4. 2006 v 14:25.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 4., 9. 5. 2006 na 55. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 2462).

Senát

 • PSHesla věcného rejstříku: Poslanci, Soudnictví, Ústava České republiky, Ústavní soud

Deskriptory EUROVOCu: parlamentní imunita, poslanec parlamentu, soudce, trestní stíhání, ústava

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)