Stenografický zápis 23. schůze, 27. listopadu 2007

(Schůze zahájena ve 14.11 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslankyně Jiřina Fialová
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Ladislav Mlčák
Poslanec Jozef Kochan
Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslanec David Rath
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Ladislav Libý
Poslanec František Dědič
Poslanec Tomáš Úlehla
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Alfréd Michalík
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jan Vidím
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


1. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 273 ve výborech Poslanecké sněmovny

Poslanec Oldřich Vojíř


2. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 296 ve výborech Poslanecké sněmovny

Poslanec Tomáš Úlehla


3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 269/1/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Senátor Zdeněk Janalík


36. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis /sněmovní tisk 327/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslankyně Helena Mallotová
Poslanec Zdeněk Maršíček
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


37. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o předávání a přebírání občanů obou států, podepsaná v Praze dne 12. září 2007 /sněmovní tisk 328/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Miloslav Soušek


25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 306/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec František Bublan
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec František Bublan


5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 184/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Karel Kratochvíle
Poslanec Přemysl Rabas
Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová
Poslanec Přemysl Rabas
Poslanec Pavel Bohatec
Poslanec Karel Kratochvíle
Poslanec Petr Zgarba


6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 277/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Robin Böhnisch


8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 293/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Václav Votava
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Karel Korytář


9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 305/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslanec Cyril Zapletal
Poslanec Tomáš Dub
Poslanec Tomáš Hasil
Poslanec Zdeněk Prosek
Poslankyně Věra Jakubková


8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 293/ - druhé čtení

Poslanec David Kafka


10. Návrh poslanců Ladislava Šustra, Bohuslava Sobotky, Petra Bratského, Pavla Kováčika, Věry Jakubkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 216/ - druhé čtení

Poslanec Ladislav Šustr
Poslankyně Zdeňka Horníková


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 292/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Václav Votava


14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 321/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Dolejš


17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 355/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Braný
Poslanec Ladislav Šustr
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Pavel Hrnčíř


18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 338/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Petr Braný
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek


19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 345/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslanec Boris Šťastný
Poslankyně Jana Rybínová


20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 351/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Jiří Papež
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání skončilo v 18.53 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP