(14.30 hodin)
(pokračuje Rath)

Ale je to moje podezření, které mně pan premiér asi nebude schopen ani potvrdit, ani vyloučit, a nebude mít ani zájem o to. Pokud samozřejmě má účty, tak rád vezmu zpátky toto své přesvědčení, že veškeré tyto náklady za lyžování, hotel atd. hradí Marek Dalík.

Dámy a pánové, já myslím, že tato Sněmovna by se měla ptát, jak je využívána vládní letka, protože jde o částky stovek tisíc, které jsou užívány na soukromé účely, na rekreaci pana premiéra. A já chci věřit tomu, že pan premiér tak činí pouze z určité nezkušenosti nebo z určité neznalosti. Chybovat může každý, samozřejmě nikdo z nás není neomylný, každý se učíme a pan premiér se neučí tak rychle jako mnozí jiní a něco mu třeba déle dochází. Například, že premiér by neměl užívat státní letadlo za státní úhrady na svoje soukromé výlety a rekreace. Dokonce tak nikdy nečinil ani Václav Klaus, který jako prezident republiky by možná k tomu měl i větší oprávnění než premiér. Čili já věřím, že pan premiér to udělal jenom proto, že neví, že se to dělat nemá, že má náhled na to, že udělal chybu, že nás tady ubezpečí, že už nikdy nic takového dělat nebude, a vzhledem k tomu, že on s paní Talmanovou má příjem nějakých 300 tisíc měsíčně, tak věřím, že nechá vyčíslit zvýšené náklady na tyto jeho cesty a uhradí je do státního rozpočtu. Myslím si, že jeho plat a jeho rozpočet rodinný s paní Talmanovou není malý, aby toto nemohl uhradit.

Já sám za sebe bych tedy tuto kauzu tímto považoval za vyřízenou, protože přece chybu můžeme udělat každý, jak jsem říkal, splést se může taky každý. A já si myslím, že bychom i jako opozice ocenili takový řekněme slušný přístup pana premiéra k tomu, že by řekl - ano, udělal jsem chybu, ve slušné společnosti se to nedělá, kdybychom žili v Německu, tak bych asi musel rezignovat, ale protože žijeme v Čechách, tak aspoň můj příspěvek k politické kultuře je, že toto uhradím a že se na to nebudou skládat všichni ti občané, kteří žijí za 6 tisíc, za 7 tisíc, za 8 tisíc měsíčně, kteří se na to z daní skládají.

Takže já si myslím, že toto by bylo velmi důležité, aby Sněmovna probrala a aby pan premiér nás informoval, jak tuto věc vyřeší. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Já bych vám poprosil, jestli byste mi dal návrh bodu písemně, protože jsem si to díky hluku, který je ve Sněmovně, nestačil poznamenat.

Já bych, vážené poslankyně, vážení poslanci, skutečně poprosil, jestli byste se neztišili, protože já zde mám ten reproduktor zesílený naplno a neslyším, co říkáte. Nemám šanci si to zapsat, takže se nedivte, že to po vás chci písemně. To je moje takové přání, jestli byste mi mohli vyhovět. Děkuji.

Nyní vystoupí pan poslanec Kala. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miloslav Kala: Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych navrhl pozměňovací návrh k pořadu dnešní schůze, a to návrh na vyřazení dvou bodů z programu této schůze. Jedná se o body 9 a 59 - Návrh poslanců Miloslava Kaly, Bohuslava Sobotky, Michala Haška, Zdeňka Jičínského, Cyrila Zapletala a Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, sněmovní tisk 171, a to jak druhé, tak třetí čtení.

Krátké zdůvodnění: Ústavněprávní výbor se velmi detailně zabýval na svém zasedání předloženým komplexním pozměňovacím návrhem a na závěr přerušil projednávání ještě do příští schůze. Domnívám se, že by bylo vhodné vyčkat na tento komplexní pozměňovací návrh, a teprve poté se zabývat druhým a třetím čtením. Děkuji za pochopení.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Tomáš Kvapil. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, podávám několik návrhů k pořadu schůze.

Za prvé bych rád, kdyby Poslanecká sněmovna souhlasila s tím, aby bod číslo 15, což je novela koncesního zákona, sněmovní tisk 348, dále bod číslo 16, sněmovní tisk 349, je to novela zákona o veřejných zakázkách, byly pevně zařazeny na pátek jako bod druhý a třetí. Důvodem je, že tyto zákony má předkládat nebo za vládu zdůvodňovat pan ministr Svoboda, který je omluven. Dále navrhuji, aby bod číslo 79, tisk 317, je to návrh změny rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2007, byl také zařazen na pátek jako bod číslo čtvrtý. Opět ho tedy má zdůvodňovat pan ministr Svoboda, nicméně ten důvod je ještě jiný v tom slova smyslu, že se jedná o změnu rozpočtu fondu bydlení na letošní rok a tato změna by měla být projednána dříve než samotný návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok příští. Na příští středu máme napevno zařazeno třetí čtení státního rozpočtu pro příští rok a hned na to navazují i příslušné rozpočty fondů. Proto bych rád, aby tato změna rozpočtu, tak jak to vláda projednávala, předběhla ten rozpočet vlastní.

To jsou tedy tyto tři body na pátek. A dále ještě navrhuji, aby byl vyřazen bod číslo 26, tisk 266. Je to návrh kolegyně Horníkové a kolegy Vojíře na změnu zákona o vlastnictví bytů. Jako důvod uvádím to, že doposud neproběhla politická jednání k tomuto tisku, tak jak byla avizována před přerušením prvního čtení na minulé schůzi. Proto bych navrhoval, abychom to na této schůzi neprojednávali. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. I vás poprosím, jestli bych mohl dostat váš návrh písemně. Děkuji.

Dále je přihlášen do rozpravy pan poslanec Vidím. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Vážený pane předsedo, paní a pánové, dovolte mi stručný a jednoduchý návrh. Dovolím si Poslaneckou sněmovnu požádat, aby rozhodla o pevném zařazení bodu 83, kterým je Vládní návrh působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v příštím roce, a to na pátek jako první jednací bod, resp. první bod jednacího dne.

Důvod je takový, že samozřejmě k projednání tohoto bodu je nezbytná přítomnost ministryně obrany. Současně je však nezbytné, aby zde byla přítomna Poslanecká sněmovna v co možná nejsilnější sestavě, neboť pro přijetí usnesení je nezbytná kvalifikovaná většina. Čili proto navrhuji bod 83 v pátek jako první bod jednacího dne.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Pleva. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, letos uplyne 75 let od strašlivého hladomoru na Ukrajině v letech 1932 až 1933, který stál kolem 10 milionů obětí, z toho byly asi 3 miliony dětí. K této strašné tragédii zaujala stanovisko jak Organizace spojených národů, tak mnohé národní parlamenty přijaly k této události své vlastní usnesení. Navrhuji tedy, aby také Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky přijala usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky u příležitosti 75. výročí hladomoru na Ukrajině v letech 1932 až 1933. To znamená zařadit toto usnesení jako nový bod, jako první bod do bloku zpráv.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP