(15.10 hodin)
(pokračuje Vlček)

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 20 z přítomných 191 poslankyň a poslanců pro návrh 187, proti nikdo. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále pan poslanec Kvapil navrhl vyřadit bod číslo 26, sněmovní tisk 266. Já nechám o tomto návrhu hlasovat.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 21 z přítomných 191 poslankyň a poslanců pro návrh 99, proti 70. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Vidíma. Ten chce pevné zařazení bodu 83, sněmovního tisku 347, na pátek jako první bod. Pane poslanče, to již nelze, šlo by to jako pátý bod. Je tam bod 12, 15, 16 a 79.

Prosím, pan poslanec se hlásí.

 

Poslanec Jan Vidím: Dobře, děkuji pěkně, tak alespoň pátý.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře, jako pátý bod v pátek 30. 11. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 22 z přítomných 191 poslankyň a poslanců pro návrh 102, proti 6. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Plevy. Ten chce, aby byl přijat do bloku zpráv bod, který se nazývá Usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky u příležitosti 75. výročí hladomoru na Ukrajině v letech 1932-1933, a to jako první bod bloku zpráv.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 23 z přítomných 189 poslankyň a poslanců pro návrh 150, proti 1. Konstatují, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Tejce. Ten chce zařadit nový bod do bloku zpráv. Je to Informace ministra spravedlnosti o postupu českých orgánů ve věci extradice Radovana Krejčíře z JAR do České republiky. Pan poslanec Tejc nic neříká, tak jsem to asi přečetl dobře.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 24 z přítomných 190 poslankyň a poslanců pro návrh 93, proti 55. S tímto návrhem nebyl vysloven souhlas.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Bendy. Pan poslanec Benda navrhl, abychom vyřadili bod číslo 37, sněmovní tisk 297.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 25 z přítomných 191 poslankyň a poslanců pro návrh 159, proti 1. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Teď bych poprosil paní poslankyni Horníkovou, aby dávala pozor, jestli uvedu její návrh správně. K bodu číslo 26 - ten již byl vyřazen - k tomu již nelze nic přijmout, takže můžeme hlasovat o druhém návrhu, a to je pevné zařazení bodu číslo 11, sněmovního tisku 217, na úterý 4. 12., nebo na středu. V úterý 4. 12 nemáme ještě nic zařazeno, takže to bude jako první bod. Souhlasí paní poslankyně? Ano, souhlasí.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 26 z přítomných 191 poslankyň a poslanců pro návrh 171, proti nikdo. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Paní poslankyně, vyčerpal jsem všechny vaše návrhy? Ano. Děkuji.

 

Pan poslanec Libý přednesl návrh pevně zařadit bod 5, a to na 28. 11., jako třetí bod po pevně zařazených bodech. První bod je druhé čtení státního rozpočtu, druhý bod je bod 39. Toto by byl třetí bod, a to číslo 5.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 27 z přítomných 191 poslankyň a poslanců pro návrh 145, proti 1. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále pan poslanec Dědič vzal zpět bod číslo 18, sněmovní tisk 330. O tomto návrhu již hlasovat nemusíme. Další byl návrh pana poslance Dědiče a o tom hlasovat nebudeme.

 

Dále pan poslanec Úlehla navrhl zařadit zkrácení lhůty u sněmovního tisku 296 o 25 dnů. Je tomu tak, pane poslanče? Ano, je tomu tak.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 28 z přítomných 191 poslankyň a poslanců pro návrh 98, proti 7. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP