(15.00 hodin)
(pokračuje Vlček)

A znovu budeme hlasovat o návrhu pana poslance Vojíře, aby se zkrátila lhůta o 30 dnů u sněmovního tisku 273.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 12 z přítomných 186 poslankyň a poslanců pro návrh 96, proti 11. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Mlčáka, a ten chce zařadit nový bod do bloku zpráv, a je to Zpráva o využití podnětů ze souhrnné zprávy o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2006.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 13 z přítomných 188 poslankyň a poslanců pro návrh 101, proti 15. S tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

O návrhu pana poslance Kochana hlasovat nemusíme.

Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Ratha. Ten navrhl zařazení nového bodu a ten bod zněl Využití vládní letky panem předsedou Topolánkem.

Na žádost pléna vás odhlásím, poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Ratha zařadit nový bod, a to, jak je využita vládní letka panem předsedou vlády Topolánkem.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 14 z přítomných 188 poslankyň a poslanců pro návrh 94, proti 68. - Dojde zřejmě ke kontrole hlasování, chvíli počkáme.

 

Hlásí se pan poslanec Skopal.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dlouho se mi nic takového nestalo, ale mačkal jsem ano a nerozsvítilo se mi nic. Zpochybňuji tímto hlasování. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, pane poslanče. Dávám hlasovat o vaší námitce. Kdo s touto námitkou souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 15 z přítomných 188 poslankyň a poslanců pro návrh 159, proti nikdo. Konstatuji, že s námitkou byl vysloven souhlas.

 

Budeme nyní znovu hlasovat o návrhu pana poslance Ratha zařadit nový bod - Využití vládní letky panem předsedou vlády Mirkem Topolánkem.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 16 z přítomných 189 poslankyň a poslanců pro návrh 93, proti 71 - Dojde zřejmě zase ke kontrole hlasovacích listin. Podle pohybů soudím, že ano. Chvíli tedy počkáme.

 

O slovo se přihlásil pan poslanec Alfréd Michalík. Pane poslanče, máte slovo, prosím.

 

Poslanec Alfréd Michalík: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, je to poprvé, co se mi to stalo, bohužel. Mačkal jsem ano, a na sjetině mám x. Zpochybňuji hlasování.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, pane poslanče.

O slovo se ještě přihlásil pan předseda klubu KSČM pan poslanec Kováčik, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji, pane předsedo. Paní a pánové, možná by v tuto chvíli bylo namístě, a já tak rád učiním, vyzvat pana předsedu vlády Topolánka, aby se tohoto hlasování nezúčastnil, neboť je ve střetu zájmů.

Pane premiére, prosím, odhlaste se. Děkuji. (Potlesk a veselost v jednacím sále.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Přesto nyní budeme hlasovat o námitce pana poslance Michalíka.

Kdo s touto námitkou souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 17 z přítomných 190 poslankyň a poslanců pro návrh 131, proti 19. Konstatuji, že s námitkou byl vysloven souhlas.

 

Nyní budeme znovu hlasovat o návrhu pana poslance Ratha a je to zařazení nového bodu. Registruji výzvu k odhlášení, odhlásím vás, prosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami.

 

Budeme tedy znovu hlasovat o návrhu pana poslance Ratha zařadit nový bod a je jím informace o využití vládní letky panem předsedou vlády panem Mirkem Topolánkem.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 18 z přítomných 190 poslankyň a poslanců pro návrh 94, proti 71. Konstatuji, že s tímto návrhem nebyl vysloven souhlas.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Kaly. Ten navrhl, abychom z našeho návrhu pořadu schůze vyřadili bod č. 9 a bod č. 59, sněmovní tisk 171.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 19 z přítomných 191 poslankyň a poslanců pro návrh 183, proti jeden. S tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Nyní bych poprosil, aby dával pozor pan poslanec Kvapil, protože budeme hlasovat o jeho návrhu. On navrhl, aby body č. 15, 16 a 79 byly zařazeny na pátek 30. 11. jako druhý, třetí a čtvrtý bod.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP