Stenografický zápis 23. schůze, 28. listopadu 2007


Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání zahájeno v 9.45 hodin.)

Poslanec Oldřich Vojíř
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Václav Mencl


4. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 /sněmovní tisk 299/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Opálka
Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová
Poslanec Milan Bičík
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Josef Šenfeld
Poslanec Zdeněk Maršíček
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Ladislav Skopal
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Václav Snopek
Poslanec Pavel Kováčik
Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslankyně Kateřina Konečná
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslankyně Marta Bayerová
Poslankyně Milada Halíková
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslankyně Ivana Levá
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Michal Hašek
Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Josef Vondruška
Poslankyně Věra Jakubková
Poslanec Miroslav Svoboda
Poslanec František Bublan
Poslankyně Věra Jakubková
Poslanec Daniel Petruška
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Pavel Hrnčíř
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek


34. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu změna Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů přijatá ve Vídni dne 8. července 2005 diplomatickou konferencí svolanou k projednání navrhovaných změn /sněmovní tisk 311/ - prvé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslanec Václav Exner


7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 280/ - druhé čtení

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Jan Klas
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslankyně Kateřina Jacques
Poslanec Jan Klas
Poslanec Oldřich Vojíř
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno ve 12.39 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.15 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová


88. Vládní návrh zákona o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 273/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslanec Zdeněk Lhota


24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 361/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Milan Bičík


26. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Bohuslava Sobotky, Ivana Ohlídala a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 315/ - prvé čtení

Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslanec Miroslav Svoboda
Poslanec Ladislav Šustr
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Milan Šimonovský
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová

(Jednání přerušeno ve 14.48 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslanec David Rath


27. Návrh poslanců Robina Böhnische, Libora Ambrozka, Lubomíra Zaorálka, Michala Haška, Petra Wolfa, Jana Látky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 212/2006 Sb. /sněmovní tisk 316/ - prvé čtení

Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Pavel Vanoušek
Poslanec Ladislav Mlčák
Poslanec Jan Morava
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Libor Ambrozek
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Jiří Krátký
Poslanec Pavel Vanoušek
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Jiří Krátký
Poslanec Miroslav Svoboda


28. Návrh poslanců Davida Kafky, Kateřiny Jacques a Ludvíka Hovorky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony, které souvisí s vymáháním dlužného výživného /sněmovní tisk 325/ - prvé čtení

Poslanec David Kafka
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslankyně Kateřina Jacques
Poslankyně Hana Šedivá
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslankyně Anna Čurdová
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslankyně Anna Čurdová


29. Návrh poslanců Zdeňka Jičínského, Jiřího Paroubka, Bohuslava Sobotky, Michala Haška, Miloslava Vlčka, Lubomíra Zaorálka a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 332/ - prvé čtení

Poslanec David Rath
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová

(Jednání přerušeno v 16.25 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.45 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jan Morava
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jan Morava
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Jiří Paroubek
Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová
Poslanec Zdeněk Jičínský
Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová
Poslanec Jan Morava
Poslanec Zdeněk Jičínský


30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 350/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Václav Grüner


31. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony /sněmovní tisk 354/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslanec Zdeněk Prosek
Poslanec Milan Urban
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslanec Jiří Hanuš
Poslanec Milan Urban
Poslankyně Anna Čurdová
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Milan Urban
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslankyně Anna Čurdová
Poslanec Zdeněk Prosek
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání skončilo v 18.53 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP