(18.30 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane kolego. Pan ministr financí, prosím, jsme v obecné rozpravě. Má slovo ministr financí Miroslav Kalousek.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Vystoupení pana poslance Braného je zcela korektní a zaslouží odpověď. Samozřejmě úvaha, zda dát novelu do jednoho tisku, byla naprosto na místě. Nebyla to neprozíravost aparátu Ministerstva financí, pane poslanče, bylo to moje rozhodnutí, nevím, jak moc šťastné. Omlouvám se Sněmovně za to, že se musí zabývat dvěma tisky, ale pokládal jsem toto rozhodnutí za mnohem bezpečnější pro případ, že novela zákona 218, která se zabývá zrušením rezervních fondů a nahrazením jiným mechanismem, by Sněmovnou byla odmítnuta; nechtěl jsem riskovat, aby v takovém případě na to doplatily příspěvkové organizace krajů. Proto jsem rozhodl o rozdělení do dvou samostatných novel. Pokud vám to připadá jako nešťastné rozhodnutí, tedy se omlouvám, ale pokládal jsem to za bezpečnější postup. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu ministrovi. Hlásí se prosím někdo dále do otevřené rozpravy v prvém čtení? Není tomu tak, končím obecnou rozpravu a budeme se zabývati návrhem na přikázání výborům k projednání.

Organizační výbor navrhuje přikázat předložený návrh k projednání výboru rozpočtovému. Má někdo jiný návrh na přikázání? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 44. Kdo souhlasí s přikázáním výboru rozpočtovému, nechť zvedne ruku a zmáčkne to správné tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 44, přítomno 140, pro 119, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Dalším hlasováním bude rozhodnutí o zkrácení lhůty na projednání ve výboru na pět dnů.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 45. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti?

Hlasování s číslem 45 skončilo, přítomno 140, pro 86, proti 7. Také tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji tedy, že návrh zákona byl přikázán k projednání výboru rozpočtovému a lhůta na jeho projednání byla zkrácena na pět dnů. Tím končí projednávání bodu č. 18, sněmovního tisku 338 v prvém čtení, s poděkováním panu ministrovi a s poděkováním také panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

 

19.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb.,
o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 345/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Návrh podle § 90 odst. 2 nebude moci být akceptován, protože i v tomto případě bylo vzneseno veto klubu ČSSD, nebo lépe řečeno více než 50 poslanců ČSSD.

A nyní tedy prosím, aby návrh za navrhovatele uvedl ministr zdravotnictví Tomáš Julínek. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek Děkuji, paní místopředsedkyně. Kolegyně a kolegové, jedná se o velmi jednoduchou novelu, ale s velmi závažným dopadem. V současném zákonu č. 20 v § 18b je stanoveno, že zařízení záchranné služby zřizují kraje… (V sále je velký hluk.)

Já myslím, že je to velmi důležité!

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Promiňte, pane ministře, měla jsem si toho všimnout sama. Dámy a pánové, projednáváme bod číslo 19, sněmovní tisk 345 a žádný jiný! Prosím, kdo projednává něco jiného ve svých lavicích než bod číslo 19, tak ať to jde projednávat mimo jednací síň.

 

Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek Děkuji. Já zopakuji, že v § 18b zákona č. 20, který hovoří o péči o zdraví lidu, zařízení záchranné služby zřizují kraje, které odpovídají za organizaci a zajištění činnosti záchranné služby ve svém územním obvodu. Přestože v uvedeném ustanovení zákona není výslovně napsáno, že zajišťuje Ministerstvo zdravotnictví provoz letadel zdravotnické záchranné služby, ukládá mu usnesení z roku 1999 a z roku 2001, aby zajistilo tyto služby. Jedná se o velkou finanční částku, kterou kraje nejsou schopny zajistit.

První nasmlouvání této služby proběhlo v roce 2004 a už bylo v rozporu se zákonem č. 20. Rozpor spočívá v tom, že stát nemůže vydat peníze na financování letecké záchranné služby, aniž by k tomu měl pozici v zákoně, a nemůže ani postoupit peníze krajům. Proto tato novelka má za úkol nastavit právní prostředí, aby mohla proběhnout výběrová řízení pro leteckou záchrannou službu v roce 2009. Protože v roce 2006 byl přijat nový zákon o veřejných zakázkách, zákon č. 137, je nezbytné začít s přípravami již dnes. Proto jsme požádali o devadesátkový režim. Velmi mě mrzí, že je vetován, ale možná, že zkrácená lhůta a zkrácené projednání ve zdravotním výboru by dovolilo, abychom objasnili eventuální pochybnosti, že se jedná opravdu jenom o podmínky pro zajištění letecké záchranné služby, protože pak by mohla nastat velmi kritická situace v roce 2009.

Děkuji za podporu zkráceného jednání.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu ministrovi zdravotnictví a slovo patří zpravodaji pro prvé čtení panu poslanci Borisi Šťastnému. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Boris Šťastný: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážený pane premiére, dámy a pánové, jak již řekl pan ministr zdravotnictví, jde opravdu o velmi jednoduchý návrh. Jde o první čtení zákona, který vláda předložila Sněmovně 1. 11. 2007. Návrh byl poslancům rozeslán jako tisk 345/0 dne 6. 11. 2007. Navrhovatel současně navrhl, aby zákon byl projednán podle § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 11. 2007, určil zpravodajem mě a navrhl přikázat projednání výboru pro zdravotnictví.

Cílem novely je zajistit odpovědnost za zajištění letadel potřebných pro provoz letecké záchranné služby a povinnost zajistit dostatečné finanční prostředky na jejich provoz. Tato povinnost byla výslovně uložena státu prostřednictvím Ministerstva financí. S ohledem na potřebu zahájit proces výběru provozovatelů letadel pro potřeby letecké záchranné služby nejpozději počátkem roku 2008 se navrhuje nabytí účinnosti co možná nejdříve.

Tolik moje zpravodajská zpráva. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane kolego. Otevírám obecnou rozpravu bez písemných přihlášek. O slovo se hlásí paní kolegyně Rybínová. Prosím, má slovo.

 

Poslankyně Jana Rybínová: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že se v navržené novele jedná o zajištění provozu letecké záchranné služby, tj. služby, která je nutná pro záchranu lidských životů, navrhuji zkrácení doby projednávání na pět dnů, a to z důvodu, aby nebylo ohroženo fungování této služby od 1. 1. 2009. Děkuji.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP