Písemné pozměňovací návrhy
Marian Jurečka

ČísloSněmovní tiskDokumentPředloženo
112450Novela z. o svobodném přístupu k informacím13348-19603.docx (21 KB)11. 7. 2018
1473205Novela z. o evidenci tržeb13697-20284.docx (48 KB)16. 10. 2018
1769206Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní13993-20717.docx (51 KB)28. 11. 2018
1770206Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní13994-20718.docx (48 KB)28. 11. 2018
1771206Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní13995-20719.docx (49 KB)28. 11. 2018
1773206Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní13997-20721.docx (45 KB)28. 11. 2018
1776206Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní14000-20723.docx (41 KB)28. 11. 2018
1985205Novela z. o evidenci tržeb14209-21027.docx (43 KB)14. 12. 2018
2652205Novela z. o evidenci tržeb14876-22133.docx (46 KB)16. 4. 2019
2653205Novela z. o evidenci tržeb14877-22134.docx (40 KB)16. 4. 2019
2654205Novela z. o evidenci tržeb14878-22135.docx (49 KB)16. 4. 2019
2655205Novela z. o evidenci tržeb14879-22136.docx (38 KB)16. 4. 2019
2656205Novela z. o evidenci tržeb14880-22137.docx (38 KB)16. 4. 2019
2657205Novela z. o evidenci tržeb14881-22138.docx (38 KB)16. 4. 2019
2660205Novela z. o evidenci tržeb14884-22141.docx (48 KB)16. 4. 2019
2662205Novela z. o evidenci tržeb14886-22144.docx (49 KB)16. 4. 2019
2663205Novela z. o evidenci tržeb14887-22145.docx (38 KB)16. 4. 2019
2714326Vl.n.z. o dráhách14938-22219.docx (17 KB)23. 4. 2019
2715326Vl.n.z. o dráhách14939-22221.docx (16 KB)23. 4. 2019
2752364Novela z. o pohonných hmotách14976-22316.DOCX (24 KB)2. 5. 2019
2753364Novela z. o pohonných hmotách14977-22317.docx (24 KB)2. 5. 2019
3015330Novela z. o pozemních komunikacích15239-22748.DOCX (19 KB)19. 6. 2019
3024409Novela z. o pozemních komunikacích15248-22764.DOCX (17 KB)20. 6. 2019
3473431Novela z. o silniční dopravě15697-23602.docx (23 KB)26. 9. 2019
3513431Novela z. o silniční dopravě15737-23720.docx (23 KB)24. 10. 2019
3876605Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 202016100-24267.docx (13 KB)27. 11. 2019
3877605Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 202016101-24268.docx (13 KB)27. 11. 2019
4520514Novela z. na ochranu zvířat proti týrání16744-25370.docx (52 KB)5. 3. 2020
4521514Novela z. na ochranu zvířat proti týrání16745-25371.docx (50 KB)5. 3. 2020
4522514Novela z. na ochranu zvířat proti týrání16746-25372.docx (50 KB)5. 3. 2020
4523514Novela z. na ochranu zvířat proti týrání16747-25373.docx (48 KB)5. 3. 2020
4524514Novela z. na ochranu zvířat proti týrání16748-25374.docx (54 KB)5. 3. 2020
4525514Novela z. na ochranu zvířat proti týrání16749-25375.docx (54 KB)5. 3. 2020
4526514Novela z. na ochranu zvířat proti týrání16750-25376.docx (53 KB)5. 3. 2020
4527514Novela z. na ochranu zvířat proti týrání16751-25377.docx (52 KB)5. 3. 2020
4594784Vl.n.z. o některých opat.v souv. s epidemií v roce 202016818-25484.docx (19 KB)23. 3. 2020
4595784Vl.n.z. o některých opat.v souv. s epidemií v roce 202016819-25485.docx (18 KB)23. 3. 2020
4596784Vl.n.z. o některých opat.v souv. s epidemií v roce 202016820-25486.docx (19 KB)23. 3. 2020
4597784Vl.n.z. o některých opat.v souv. s epidemií v roce 202016821-25487.docx (34 KB)23. 3. 2020
4598784Vl.n.z. o některých opat.v souv. s epidemií v roce 202016822-25488.docx (22 KB)23. 3. 2020
4599784Vl.n.z. o některých opat.v souv. s epidemií v roce 202016823-25489.docx (20 KB)23. 3. 2020
4600784Vl.n.z. o některých opat.v souv. s epidemií v roce 202016824-25490.docx (20 KB)23. 3. 2020
4601784Vl.n.z. o některých opat.v souv. s epidemií v roce 202016825-25491.docx (18 KB)23. 3. 2020
4625788Vl.n.z. o úpravách v oblasti evidence tržeb16849-25537.docx (17 KB)24. 3. 2020
4626788Vl.n.z. o úpravách v oblasti evidence tržeb16850-25538.docx (17 KB)24. 3. 2020
4631784Vl.n.z. o některých opat.v souv. s epidemií v roce 202016855-25546.docx (18 KB)24. 3. 2020
4632784Vl.n.z. o některých opat.v souv. s epidemií v roce 202016856-25547.docx (18 KB)24. 3. 2020
4799807Vl.n.z. o opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru17023-25791.docx (26 KB)7. 4. 2020
4800813Vl.n.z.o opatřeních v obl.splácení úvěrů v souv.s pandemií17024-25792.docx (32 KB)7. 4. 2020
4801815Vl.n.z.o opatř.ke zmírnění dopadů SARS CoV-2 na nájemce byt.17025-25793.doc (43 KB)7. 4. 2020
4802808Vl.n.z. o kompenzačním bonusu v souv. s krizovými opatřeními17026-25795.docx (27 KB)7. 4. 2020
4804808Vl.n.z. o kompenzačním bonusu v souv. s krizovými opatřeními17028-25796.docx (26 KB)7. 4. 2020
4805808Vl.n.z. o kompenzačním bonusu v souv. s krizovými opatřeními17029-25797.docx (26 KB)7. 4. 2020
4816808Vl.n.z. o kompenzačním bonusu v souv. s krizovými opatřeními17040-25808.docx (26 KB)7. 4. 2020
4818808Vl.n.z. o kompenzačním bonusu v souv. s krizovými opatřeními17042-25810.docx (26 KB)7. 4. 2020
4819808Vl.n.z. o kompenzačním bonusu v souv. s krizovými opatřeními17043-25811.docx (27 KB)7. 4. 2020
4826808Vl.n.z. o kompenzačním bonusu v souv. s krizovými opatřeními17050-25818.docx (27 KB)7. 4. 2020
4974828Novela z. o některých úpravách v soc. zabezpečení17198-26016.doc (43 KB)21. 4. 2020
4975828Novela z. o některých úpravách v soc. zabezpečení17199-26017.doc (36 KB)21. 4. 2020
4976830Novela z. o kompenzačním bonusu17200-26018.doc (49 KB)21. 4. 2020
4977830Novela z. o kompenzačním bonusu17201-26019.doc (71 KB)21. 4. 2020
4987831Vl.n.z. o správě daňového odpočtu17211-26034.doc (35 KB)21. 4. 2020
4994828Novela z. o některých úpravách v soc. zabezpečení17218-26044.doc (44 KB)21. 4. 2020
5020832Vl.n.z.o poskytnutí státní záruky ČMZRB17244-26076.doc (69 KB)22. 4. 2020
5028830Novela z. o kompenzačním bonusu17252-26090.doc (46 KB)22. 4. 2020
5029830Novela z. o kompenzačním bonusu17253-26091.doc (46 KB)22. 4. 2020
5102556Novela z. o vodách (vodní zákon)17326-26219.docx (22 KB)30. 4. 2020
5156850Novela z. o kompenzačním bonusu17380-26295.docx (24 KB)5. 5. 2020
5160850Novela z. o kompenzačním bonusu17384-26303.docx (34 KB)5. 5. 2020
5234860Vl.n.z. o snížení penále z pojist. na soc. zabezpečení17458-26452.docx (24 KB)13. 5. 2020
5235860Vl.n.z. o snížení penále z pojist. na soc. zabezpečení17459-26453.docx (32 KB)13. 5. 2020
5236860Vl.n.z. o snížení penále z pojist. na soc. zabezpečení17460-26454.docx (25 KB)13. 5. 2020
5237860Vl.n.z. o snížení penále z pojist. na soc. zabezpečení17461-26455.docx (25 KB)13. 5. 2020
5264860Vl.n.z. o snížení penále z pojist. na soc. zabezpečení17488-26490.docx (25 KB)13. 5. 2020
5309673Novela z. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury17533-26571.docx (25 KB)25. 5. 2020
5310673Novela z. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury17534-26572.docx (25 KB)25. 5. 2020
5314866Vl.n.z., kterým se ruší zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb.17538-26583.docx (26 KB)26. 5. 2020
5315866Vl.n.z., kterým se ruší zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb.17539-26584.docx (28 KB)26. 5. 2020
5316866Vl.n.z., kterým se ruší zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb.17540-26585.docx (28 KB)26. 5. 2020
5317866Vl.n.z., kterým se ruší zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb.17541-26586.docx (25 KB)26. 5. 2020
5352874Vl.n.z.,kterým se mění některé daň.zák.v souv.s koronavirem17576-26634.docx (26 KB)26. 5. 2020
5364874Vl.n.z.,kterým se mění některé daň.zák.v souv.s koronavirem17588-26651.docx (33 KB)26. 5. 2020
5365874Vl.n.z.,kterým se mění některé daň.zák.v souv.s koronavirem17589-26652.docx (26 KB)26. 5. 2020
5366874Vl.n.z.,kterým se mění některé daň.zák.v souv.s koronavirem17590-26653.docx (30 KB)26. 5. 2020
5367874Vl.n.z.,kterým se mění některé daň.zák.v souv.s koronavirem17591-26654.docx (28 KB)26. 5. 2020
5411874Vl.n.z.,kterým se mění některé daň.zák.v souv.s koronavirem17635-26705.docx (26 KB)28. 5. 2020
5486673Novela z. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury17710-26794.docx (25 KB)2. 6. 2020
5590676Vl.n.z.o odpadech17814-26939.docx (535 KB)10. 6. 2020
5591890Vl. n. z. o zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí17815-26940.docx (25 KB)10. 6. 2020
5592890Vl. n. z. o zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí17816-26941.docx (25 KB)10. 6. 2020
5714866Vl.n.z., kterým se ruší zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb.17938-27081.docx (26 KB)16. 6. 2020
5809676Vl.n.z.o odpadech18033-27235.docx (20 KB)17. 6. 2020
5820556Novela z. o vodách (vodní zákon)18044-27245.docx (31 KB)18. 6. 2020
5821556Novela z. o vodách (vodní zákon)18045-27247.docx (33 KB)18. 6. 2020
5822556Novela z. o vodách (vodní zákon)18046-27250.docx (28 KB)18. 6. 2020
5823556Novela z. o vodách (vodní zákon)18047-27251.docx (31 KB)18. 6. 2020
5824556Novela z. o vodách (vodní zákon)18048-27252.docx (28 KB)18. 6. 2020
5825556Novela z. o vodách (vodní zákon)18049-27253.docx (32 KB)18. 6. 2020
5826556Novela z. o vodách (vodní zákon)18050-27254.docx (30 KB)18. 6. 2020
5827734Novela z. o pozemkových úpravách18051-27255.docx (30 KB)18. 6. 2020
5902889Novela z. o státním rozpočtu ČR na rok 202018126-27426.docx (15 KB)30. 6. 2020
5924889Novela z. o státním rozpočtu ČR na rok 202018148-27447.docx (16 KB)30. 6. 2020
6113922Novela z. o daních z příjmů18337-27917.docx (26 KB)27. 8. 2020
6158980Novela z. - trestní zákoník18382-28026.docx (35 KB)9. 9. 2020
6228997Vl.n.z.o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 202018452-28134.docx (26 KB)15. 9. 2020
6231997Vl.n.z.o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 202018455-28137.docx (26 KB)15. 9. 2020
6232997Vl.n.z.o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 202018456-28138.docx (26 KB)15. 9. 2020
6233997Vl.n.z.o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 202018457-28139.docx (27 KB)15. 9. 2020


ISP (příhlásit)