Sněmovní tisk 922
Novela z. o daních z příjmů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 6. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 922/0 dne 29. 6. 2020.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 7. 2020 (usnesení č. 305). Určil zpravodaje: Mgr. Bc. Petr Venhoda a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Zpravodajem určen Ing. Miloslava Vostrá (usnesení č. 1217).
  Čtení proběhlo 10. 7. 2020 na 55. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1217).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 9. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 922/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 10. 2020 na 61. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 10. 2020 na 61. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 12 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 922/2, který byl rozeslán 7. 10. 2020 v 18:10.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 20. 10. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 922/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 10. 2020 na 62. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 53, usnesení č. 1275).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 23. 10. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 337, dokument 337/0.

 • O

  Organizační výbor dne 3. 11. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 18. 11. 2020 a přijal usnesení č. 8, které bylo rozdáno jako tisk 337/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 11. 2020 na 2. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 45).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 20. 11. 2020 poslancům jako tisk 922/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 20. 11. 2020 poslancům jako tisk 922/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 1. 12. 2020 na 72. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 16, usnesení č. 1374).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 12. 2020.
  Prezident zákon podepsal 4. 12. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 12. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 12. 2020.

Zákon vyhlášen 18. 12. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 221 pod číslem 540/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5948Jan Hrnčíř18172-27513.docx (13 KB) / PDF (268 KB, 1 strana) 7. 7. 2020 v 12:11:59
5992Jan Hrnčíř18216-27595.docx (13 KB) / PDF (268 KB, 1 strana) 13. 7. 2020 v 10:01:19
5993Jan Hrnčíř18217-27596.docx (13 KB) / PDF (257 KB, 1 strana) 13. 7. 2020 v 10:07:35
6113Marian Jurečka18337-27917.docx (26 KB) / PDF (224 KB, 3 strany) 27. 8. 2020 v 10:07:01
6114Vojtěch Munzar18338-27918.docx (208 KB) / PDF (442 KB, 3 strany) 27. 8. 2020 v 10:54:12
6153Vojtěch Munzar18377-28019.docx (207 KB) / PDF (440 KB, 3 strany) 9. 9. 2020 v 08:42:23
6170Vojtěch Munzar18394-28043.docx (203 KB) / PDF (244 KB, 1 strana) 10. 9. 2020 v 09:12:34
6212Jan Volný18436-28115.docx (41 KB) / PDF (320 KB, 2 strany) 15. 9. 2020 v 10:09:22
6229Jan Skopeček18453-28135.doc (31 KB) / PDF (268 KB, 3 strany) 15. 9. 2020 v 13:32:40
6230Jan Skopeček18454-28136.doc (34 KB) / PDF (280 KB, 3 strany) 15. 9. 2020 v 13:32:41
6279Markéta Pekarová Adamová18503-28215.docx (23 KB) / PDF (216 KB, 3 strany) 18. 9. 2020 v 12:27:51
6280Markéta Pekarová Adamová18504-28216.docx (23 KB) / PDF (215 KB, 3 strany) 18. 9. 2020 v 12:28:25
6349Jan Skopeček18573-28322.doc (35 KB) / PDF (277 KB, 3 strany) 30. 9. 2020 v 16:52:50
6351Mikuláš Ferjenčík18575-28327.docx (832 KB) / PDF (123 KB, 6 stran) 30. 9. 2020 v 17:16:50
6352Mikuláš Ferjenčík18576-28328.docx (834 KB) / PDF (139 KB, 6 stran) 30. 9. 2020 v 17:17:48
6357Jan Hrnčíř18581-28345.docx (15 KB) / PDF (262 KB, 1 strana) 30. 9. 2020 v 18:27:49
6385Marian Jurečka18609-28409.docx (28 KB) / PDF (230 KB, 3 strany) 7. 10. 2020 v 09:10:58
6386Marian Jurečka18610-28410.docx (28 KB) / PDF (232 KB, 3 strany) 7. 10. 2020 v 09:12:19
6398Kamal Farhan18622-28430.docx (22 KB) / PDF (303 KB, 2 strany) 7. 10. 2020 v 14:50:53
6401Vojtěch Munzar18625-28435.docx (206 KB) / PDF (338 KB, 4 strany) 7. 10. 2020 v 15:20:37


Deskriptory EUROVOCu: daň z příjmů, daň z příjmu fyzických osob, osoba samostatně výdělečně činná, paušální daň, samostatná výdělečná činnost, sociální zabezpečení

Navržené změny předpisů (12)ISP (příhlásit)