Sněmovní tisk 1008
Vl.n.z. - stavební zákon - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 9. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 4. 6. 2021 návrh zákona Senátu jako tisk 105, dokument 105/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 6. 2021 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, Ústavně-právní výbor, Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova.

 • V
  • Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova projednal návrh dne 22. 6. 2021 a přijal usnesení č. 21, které bylo rozdáno jako tisk 105/4 (zamítá).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 6. 2021 a přijal usnesení č. 69, které bylo rozdáno jako tisk 105/1 (zamítá).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 23. 6. 2021 a přijal usnesení č. 66, které bylo rozdáno jako tisk 105/2 (zamítá).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 30. 6. 2021 a přijal usnesení č. 38, které bylo rozdáno jako tisk 105/3 (zamítá).
 • S

  Návrh projednán dne 1. 7. 2021 na 13. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 240).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 2. 7. 2021 poslancům jako tisk 1008/12.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 2. 7. 2021 poslancům jako tisk 1008/13.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 13. 7. 2021 na 111. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 151).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 7. 2021.
  Prezident zákon podepsal 15. 7. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 7. 2021.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 7. 2021.

Zákon vyhlášen 29. 7. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 124 pod číslem 283/2021 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7275Petr Dolínek19499-29723.doc (29 KB) / PDF (279 KB, 1 strana) 21. 1. 2021 v 16:23:55
7276Petr Dolínek19500-29724.docx (16 KB) / PDF (320 KB, 2 strany) 21. 1. 2021 v 16:25:19
7324Pavel Jelínek19548-29808.docx (25 KB) / PDF (275 KB, 4 strany) 29. 1. 2021 v 13:40:27
7575Petr Sadovský19799-30154.doc (64 KB) / PDF (282 KB, 5 stran) 24. 2. 2021 v 13:11:23
7601Eva Fialová19825-30185.docx (23 KB) / PDF (222 KB, 5 stran) 1. 3. 2021 v 23:37:10
7602Eva Fialová19826-30186.docx (23 KB) / PDF (226 KB, 4 strany) 1. 3. 2021 v 23:38:38
7603Eva Fialová19827-30187.docx (22 KB) / PDF (207 KB, 4 strany) 1. 3. 2021 v 23:40:32
7608Jiří Mihola19832-30192.docx (24 KB) / PDF (261 KB, 5 stran) 2. 3. 2021 v 10:51:47
7614Petr Dolínek19838-30197.docx (20 KB) / PDF (268 KB, 2 strany) 2. 3. 2021 v 14:07:29
7615Petr Dolínek19839-30198.docx (32 KB) / PDF (301 KB, 2 strany) 2. 3. 2021 v 14:08:22
7616Petr Dolínek19840-30199.docx (20 KB) / PDF (262 KB, 2 strany) 2. 3. 2021 v 14:08:59
7618Petr Dolínek19842-30200.docx (21 KB) / PDF (262 KB, 5 stran) 2. 3. 2021 v 14:09:59
7619Petr Dolínek19843-30201.docx (33 KB) / PDF (286 KB, 3 strany) 2. 3. 2021 v 14:10:40
7620Petr Dolínek19844-30202.docx (32 KB) / PDF (272 KB, 2 strany) 2. 3. 2021 v 14:11:34
7621Petr Dolínek19845-30203.docx (37 KB) / PDF (321 KB, 14 stran) 2. 3. 2021 v 14:12:24
7623Petr Dolínek19847-30205.docx (17 KB) / PDF (206 KB, 2 strany) 2. 3. 2021 v 14:13:07
7624Petr Dolínek19848-30206.docx (41 KB) / PDF (293 KB, 10 stran) 2. 3. 2021 v 14:13:51
7626Petr Dolínek19850-30208.docx (339 KB) / PDF (1 MB, 200 stran) 2. 3. 2021 v 14:14:41
7650Petr Dolínek19874-30233.doc (35 KB) / PDF (229 KB, 3 strany) 2. 3. 2021 v 15:35:20
7861Petr Sadovský20085-30518.doc (63 KB) / PDF (332 KB, 5 stran) 23. 3. 2021 v 16:43:11
7933Adam Kalous20157-30633.docx (53 KB) / PDF (413 KB, 16 stran) 30. 3. 2021 v 20:44:07
7934Adam Kalous20158-30634.docx (16 KB) / PDF (215 KB, 1 strana) 30. 3. 2021 v 20:47:28
7935Adam Kalous20159-30635.docx (557 KB) / PDF (919 KB, 6 stran) 30. 3. 2021 v 20:48:59
7936Adam Kalous20160-30637.docx (28 KB) / PDF (257 KB, 6 stran) 30. 3. 2021 v 20:50:00
7937Adam Kalous20161-30639.docx (24 KB) / PDF (231 KB, 2 strany) 30. 3. 2021 v 20:51:32
7938Adam Kalous20162-30640.docx (22 KB) / PDF (218 KB, 2 strany) 30. 3. 2021 v 20:52:44
7939Adam Kalous20163-30642.docx (17 KB) / PDF (289 KB, 2 strany) 30. 3. 2021 v 20:54:08
7940Adam Kalous20164-30644.docx (22 KB) / PDF (229 KB, 2 strany) 30. 3. 2021 v 20:55:02
7942Adam Kalous20166-30645.docx (21 KB) / PDF (216 KB, 2 strany) 30. 3. 2021 v 21:00:20
7943Adam Kalous20167-30646.docx (22 KB) / PDF (223 KB, 2 strany) 30. 3. 2021 v 21:01:38
7944Adam Kalous20168-30647.docx (21 KB) / PDF (205 KB, 2 strany) 30. 3. 2021 v 21:03:04
7946Martin Kolovratník20170-30650.docx (41 KB) / PDF (342 KB, 7 stran) 30. 3. 2021 v 21:12:04
7949Adam Kalous20173-30653.docx (16 KB) / PDF (236 KB, 2 strany) 30. 3. 2021 v 21:23:05
7951Adam Kalous20175-30655.docx (16 KB) / PDF (224 KB, 1 strana) 30. 3. 2021 v 21:23:57
7952Martin Kolovratník20176-30656.docx (40 KB) / PDF (341 KB, 7 stran) 30. 3. 2021 v 21:27:45
7953Adam Kalous20177-30657.docx (19 KB) / PDF (200 KB, 1 strana) 30. 3. 2021 v 21:52:19
7956Dana Balcarová20180-30661.docx (10 KB) / PDF (253 KB, 5 stran) 30. 3. 2021 v 22:27:48
7957Dana Balcarová20181-30662.docx (12 KB) / PDF (369 KB, 5 stran) 30. 3. 2021 v 22:28:41
7958Dana Balcarová20182-30663.docx (7 KB) / PDF (348 KB, 3 strany) 30. 3. 2021 v 22:29:12
7959Dana Balcarová20183-30664.docx (23 KB) / PDF (546 KB, 9 stran) 30. 3. 2021 v 22:29:39
7960Dana Balcarová20184-30665.docx (191 KB) / PDF (540 KB, 7 stran) 30. 3. 2021 v 22:30:06
7961Jan Richter20185-30666.doc (41 KB) / PDF (231 KB, 4 strany) 30. 3. 2021 v 23:25:53
7964Josef Kott20188-30675.docx (216 KB) / PDF (242 KB, 3 strany) 31. 3. 2021 v 08:22:25
7966Adam Kalous20190-30678.docx (23 KB) / PDF (213 KB, 2 strany) 31. 3. 2021 v 09:39:22
7967Adam Kalous20191-30679.docx (21 KB) / PDF (221 KB, 2 strany) 31. 3. 2021 v 09:42:55
7968Martin Kolovratník20192-30680.docx (41 KB) / PDF (346 KB, 7 stran) 31. 3. 2021 v 10:13:22
7977Jiří Mihola20201-30696.docx (22 KB) / PDF (306 KB, 4 strany) 31. 3. 2021 v 12:40:08
7978František Kopřiva20202-30697.docx (10 KB) / PDF (299 KB, 2 strany) 31. 3. 2021 v 12:54:15
7979Jan Bauer20203-30698.docx (34 KB) / PDF (365 KB, 10 stran) 31. 3. 2021 v 13:07:21
7983Martin Kolovratník20207-30702.docx (21 KB) / PDF (204 KB, 1 strana) 31. 3. 2021 v 13:37:58
7992Petr Dolínek20216-30713.docx (17 KB) / PDF (262 KB, 3 strany) 31. 3. 2021 v 15:39:22
7993Petr Dolínek20217-30714.docx (22 KB) / PDF (504 KB, 6 stran) 31. 3. 2021 v 15:40:19
7994Petr Dolínek20218-30715.docx (13 KB) / PDF (244 KB, 1 strana) 31. 3. 2021 v 15:41:01
7995Petr Dolínek20219-30716.docx (16 KB) / PDF (278 KB, 2 strany) 31. 3. 2021 v 15:41:43
7997Adam Kalous20221-30718.docx (26 KB) / PDF (296 KB, 3 strany) 31. 3. 2021 v 15:53:43
7999Petr Dolínek20223-30720.docx (16 KB) / PDF (222 KB, 3 strany) 31. 3. 2021 v 17:09:40
8002Martin Kolovratník20226-30723.docx (17 KB) / PDF (243 KB, 1 strana) 31. 3. 2021 v 17:52:14
8003Ondřej Polanský20227-30724.docx (7 KB) / PDF (253 KB, 3 strany) 31. 3. 2021 v 18:20:07
8008Martin Kolovratník20232-30729.docx (63 KB) / PDF (590 KB, 19 stran) 1. 4. 2021 v 00:13:29
8009Martin Kolovratník20233-30730.docx (28 KB) / PDF (243 KB, 4 strany) 1. 4. 2021 v 00:28:47
8013Martin Kupka20237-30734.docx (578 KB) / PDF (1 MB, 75 stran) 1. 4. 2021 v 07:19:57
8014Martin Kupka20238-30735.docx (356 KB) / PDF (272 KB, 2 strany) 1. 4. 2021 v 07:20:42
8015Martin Kupka20239-30736.docx (356 KB) / PDF (285 KB, 3 strany) 1. 4. 2021 v 07:21:13
8016Martin Kupka20240-30737.docx (354 KB) / PDF (271 KB, 2 strany) 1. 4. 2021 v 07:21:46
8017Martin Kupka20241-30738.docx (356 KB) / PDF (276 KB, 4 strany) 1. 4. 2021 v 07:22:20
8018Martin Kupka20242-30739.docx (356 KB) / PDF (282 KB, 4 strany) 1. 4. 2021 v 07:22:52
8019Martin Kupka20243-30740.docx (356 KB) / PDF (280 KB, 3 strany) 1. 4. 2021 v 07:23:32
8021Martin Kupka20245-30742.docx (825 KB) / PDF (1 MB, 202 stran) 1. 4. 2021 v 07:37:37
8027Klára Dostálová20251-30748.docx (34 KB) / PDF (492 KB, 13 stran) 1. 4. 2021 v 08:50:54
8030Radek Holomčík20254-30751.docx (7 KB) / PDF (264 KB, 3 strany) 1. 4. 2021 v 08:57:27
8033Petr Dolínek20257-30754.docx (17 KB) / PDF (381 KB, 3 strany) 1. 4. 2021 v 09:42:25
8038Ondřej Profant20262-30759.docx (10 KB) / PDF (284 KB, 2 strany)Obec se plánovací smlouvou zaváže, že učiní "kroky" a nikoliv "veškeré kroky" k relizací záměru.1. 4. 2021 v 09:59:12
8039Ondřej Profant20263-30760.docx (10 KB) / PDF (371 KB, 2 strany)Zrušení pravidla, že obec vázaná PS nebude uplatňovat svá práva.1. 4. 2021 v 10:01:08
8040Ondřej Profant20264-30761.docx (10 KB) / PDF (298 KB, 2 strany)Náhrada za změnu v území se vrací i těm, kdo proti změně uplatnili připomínku.1. 4. 2021 v 10:02:01
8041Ondřej Profant20265-30762.docx (9 KB) / PDF (295 KB, 3 strany)Řešení rozporů mezi orgánem ÚZS a dotčeným orgánem z režimu SŘ na soud.1. 4. 2021 v 10:03:30
8042Ondřej Profant20266-30763.docx (7 KB) / PDF (251 KB, 3 strany)Neslučitelnost pořizovatele a zpracovatele.1. 4. 2021 v 10:08:38
8043Ondřej Profant20267-30764.docx (41 KB) / PDF (362 KB, 11 stran)Stanovení jednotný datový standard pro digitální zpracování objektů v ÚP dokumentacích.1. 4. 2021 v 10:12:24
8046Lubomír Zaorálek20270-30766.docx (17 KB) / PDF (221 KB, 3 strany) 1. 4. 2021 v 10:26:20
8047Marian Jurečka20271-30768.docx (24 KB) / PDF (239 KB, 6 stran) 1. 4. 2021 v 10:45:00
8049Jaroslav Holík20273-30770.docx (27 KB) / PDF (262 KB, 6 stran) 1. 4. 2021 v 11:16:39
8050Věra Kovářová20274-30771.docx (375 KB) / PDF (362 KB, 6 stran) 1. 4. 2021 v 11:30:03
8051Věra Kovářová20275-30772.docx (377 KB) / PDF (371 KB, 7 stran) 1. 4. 2021 v 11:30:26
8052Věra Kovářová20276-30773.docx (375 KB) / PDF (365 KB, 6 stran) 1. 4. 2021 v 11:30:49
8053Věra Kovářová20277-30774.docx (25 KB) / PDF (219 KB, 4 strany) 1. 4. 2021 v 11:31:09
8054Věra Kovářová20278-30775.docx (25 KB) / PDF (219 KB, 4 strany) 1. 4. 2021 v 11:31:46
8055Věra Kovářová20279-30776.docx (27 KB) / PDF (236 KB, 4 strany) 1. 4. 2021 v 11:32:06


Související tisk: 1009 (Vl.n.z. - v souvislosti s přijetím stavebního zákona).

Deskriptory EUROVOCu: regionální plánování, stavební povolení, stavební právo, stavebnictví, územní plánování, územní samospráva, veřejné stavitelství

Navržené změny předpisů (38)ISP (příhlásit)