Sněmovní tisk 799
Novela z. - energetický zákon - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 30. 3. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 799/0 dne 30. 3. 2020.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 339/19, PID KORNB6CFJNO2.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 2. 4. 2020 (usnesení č. 279). Určil zpravodaje: Ing. Patrik Nacher a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1469).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 2. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 799/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 2. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 799/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 5. 2021 na 104. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 5. 2021 na 104. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 799/3, který byl rozeslán 28. 5. 2021 v 11:48.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 11. 6. 2021 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 799/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14., 16. 7. 2021 na 111. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 250, usnesení č. 1757).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 7. 2021 návrh zákona Senátu jako tisk 136, dokument 136/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 7. 2021 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor, Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova.

 • V
  • Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova projednal návrh dne 10. 8. 2021 a přijal usnesení č. 40, které bylo rozdáno jako tisk 136/3 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 11. 8. 2021 a přijal usnesení č. 87, které bylo rozdáno jako tisk 136/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 11. 8. 2021 a přijal usnesení č. 84, které bylo rozdáno jako tisk 136/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 18. 8. 2021 a přijal usnesení č. 93 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 25. 8. 2021 a přijal usnesení č. 94, které bylo rozdáno jako tisk 136/4 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 8. 2021 na 15. schůzi Senátu.
  Senát projednávání návrhu přerušil (usnesení č. 281).
  Návrh projednán dne 25. 8. 2021 na 15. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 295).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 26. 8. 2021 poslancům jako tisk 799/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 26. 8. 2021 poslancům jako tisk 799/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14. 9. 2021 na 118. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 36, usnesení č. 1774).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 9. 2021.
  Prezident zákon podepsal 27. 9. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 9. 2021.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 5. 10. 2021.

Zákon vyhlášen 8. 10. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 160 pod číslem 362/2021 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6053Jiří Kohoutek18277-27750.doc (61 KB) / PDF (276 KB, 7 stran) 7. 8. 2020 v 17:05:42
6176Jiří Kohoutek18400-28050.docx (57 KB) / PDF (329 KB, 5 stran) 10. 9. 2020 v 11:03:40
7101Patrik Nacher19325-29460.doc (189 KB) / PDF (700 KB, 21 stran) 15. 12. 2020 v 14:58:51
7384Vít Rakušan19608-29908.docx (23 KB) / PDF (248 KB, 4 strany) 9. 2. 2021 v 19:30:34
7385Vít Rakušan19609-29909.docx (22 KB) / PDF (238 KB, 3 strany) 9. 2. 2021 v 19:31:13
7386Vít Rakušan19610-29910.docx (21 KB) / PDF (228 KB, 3 strany) 9. 2. 2021 v 19:31:40
7387Vít Rakušan19611-29911.docx (21 KB) / PDF (224 KB, 3 strany) 9. 2. 2021 v 19:32:07
7388Vít Rakušan19612-29912.docx (23 KB) / PDF (241 KB, 3 strany) 9. 2. 2021 v 19:32:32
7389Vít Rakušan19613-29913.docx (23 KB) / PDF (231 KB, 3 strany) 9. 2. 2021 v 19:32:55
7390Vít Rakušan19614-29914.docx (20 KB) / PDF (225 KB, 3 strany) 9. 2. 2021 v 19:33:16
7436Ivan Adamec19660-29965.docx (72 KB) / PDF (583 KB, 11 stran) 10. 2. 2021 v 17:13:41
7674Pavel Pustějovský19898-30267.docx (21 KB) / PDF (304 KB, 6 stran) 2. 3. 2021 v 17:53:19
7677Petr Dolínek19901-30270.docx (42 KB) / PDF (459 KB, 7 stran) 2. 3. 2021 v 19:12:19
7717Pavel Pustějovský19941-30315.docx (16 KB) / PDF (230 KB, 3 strany) 5. 3. 2021 v 11:52:00
7996Petr Dolínek20220-30717.docx (17 KB) / PDF (215 KB, 2 strany) 31. 3. 2021 v 15:42:26
8179Jiří Kohoutek20403-30961.docx (52 KB) / PDF (283 KB, 3 strany) 16. 4. 2021 v 11:16:38
8180Jiří Kohoutek20404-30962.docx (50 KB) / PDF (244 KB, 2 strany) 16. 4. 2021 v 11:18:17
8323Pavel Pustějovský20547-31134.docx (18 KB) / PDF (272 KB, 4 strany) 5. 5. 2021 v 14:05:29
8493Marian Jurečka20717-31357.docx (90 KB) / PDF (758 KB, 46 stran) 26. 5. 2021 v 09:47:42
8497Marian Jurečka20721-31361.docx (31 KB) / PDF (272 KB, 4 strany) 26. 5. 2021 v 12:07:33


Deskriptory EUROVOCu: cena energie, cenová regulace, energetická politika, energetické právo, obchodní zprostředkovatel, plynárenský průmysl, výroba energie

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)