Sněmovní tisk 870
Novela z. o podporovaných zdrojích energie - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 5. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 870/0 dne 20. 5. 2020.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 914/19, PID KORNBFQBXP4C.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 5. 2020 (usnesení č. 292). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Pustějovský a navrhl Hospodářský výbor jako garanční a navrhl přikázat k projednání dalšímu výboru: Ústavně právní výbor.

 • 1

  Čtení proběhlo 27. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1488).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal navíc návrh zákona a vydal 3. 2. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 870/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 2. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 870/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 3. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 870/3 (přerušuje projednávání).
  • Zemědělský výbor projednal navíc návrh zákona a vydal 31. 3. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 870/4 (pozměňovací návrhy).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 4. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 870/5 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 5., 1. 6. 2021 na 104. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 6. 2021 na 104. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 870/6, který byl rozeslán 2. 6. 2021 v 12:48.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 15. 6. 2021 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 870/7 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 7. 2021 na 111. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 210, usnesení č. 1752).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 7. 2021 návrh zákona Senátu jako tisk 137, dokument 137/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 7. 2021 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor, Stálá komise Senátu pro dohled nad poskytováním veřejných prostředků a pro analýzu kontrolních postupů finanční správy.

 • V
  • Stálá komise Senátu pro dohled nad poskytováním veřejných prostředků a pro analýzu kontrolních postupů finanční správy projednal návrh dne 10. 8. 2021 a přijal usnesení č. 19, které bylo rozdáno jako tisk 137/3 (zaujímá stanovisko).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 11. 8. 2021 a přijal usnesení č. 88, které bylo rozdáno jako tisk 137/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 11. 8. 2021 a přijal usnesení č. 83, které bylo rozdáno jako tisk 137/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 8. 2021 na 15. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 282).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 23. 8. 2021 poslancům jako tisk 870/8.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 23. 8. 2021 poslancům jako tisk 870/9.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14., 15. 9. 2021 na 118. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 83, usnesení č. 1784).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 9. 2021.
  Prezident zákon podepsal 27. 9. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 9. 2021.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 10. 2021.

Zákon vyhlášen 18. 10. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 168 pod číslem 382/2021 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7741Martin Kolovratník19965-30359.docx (31 KB) / PDF (414 KB, 6 stran) 14. 3. 2021 v 20:42:26
7789Petr Pávek20013-30419.docx (19 KB) / PDF (221 KB, 2 strany) 19. 3. 2021 v 13:17:28
7829Pavel Kováčik20053-30474.docx (41 KB) / PDF (242 KB, 3 strany) 23. 3. 2021 v 14:40:49
8097Leo Luzar20321-30861.docx (40 KB) / PDF (248 KB, 2 strany) 13. 4. 2021 v 12:52:20
8228Marian Jurečka20452-31015.docx (33 KB) / PDF (283 KB, 5 stran) 22. 4. 2021 v 13:33:45
8229Marian Jurečka20453-31016.docx (32 KB) / PDF (275 KB, 4 strany) 22. 4. 2021 v 13:35:05
8230Marian Jurečka20454-31017.docx (19 KB) / PDF (274 KB, 2 strany) 22. 4. 2021 v 13:37:58
8231Marian Jurečka20455-31018.docx (30 KB) / PDF (286 KB, 6 stran) 22. 4. 2021 v 13:39:00
8232Marian Jurečka20456-31019.docx (16 KB) / PDF (219 KB, 1 strana) 22. 4. 2021 v 13:40:04
8233Marian Jurečka20457-31020.docx (17 KB) / PDF (245 KB, 3 strany) 22. 4. 2021 v 13:41:17
8234Marian Jurečka20458-31021.docx (30 KB) / PDF (207 KB, 4 strany) 22. 4. 2021 v 13:42:06
8237Petr Pávek20461-31024.docx (22 KB) / PDF (255 KB, 3 strany) 22. 4. 2021 v 16:46:03
8238Petr Pávek20462-31026.docx (22 KB) / PDF (343 KB, 3 strany) 22. 4. 2021 v 16:46:36
8252Petr Dolínek20476-31050.docx (31 KB) / PDF (450 KB, 7 stran) 27. 4. 2021 v 13:20:46
8253Petr Dolínek20477-31051.docx (26 KB) / PDF (502 KB, 12 stran) 27. 4. 2021 v 13:21:45
8264Pavel Pustějovský20488-31063.docx (15 KB) / PDF (280 KB, 2 strany) 28. 4. 2021 v 14:24:27
8321Pavel Pustějovský20545-31132.docx (14 KB) / PDF (354 KB, 2 strany) 5. 5. 2021 v 14:04:01
8322Pavel Pustějovský20546-31133.docx (13 KB) / PDF (248 KB, 2 strany) 5. 5. 2021 v 14:04:41
8335Radim Fiala20559-31150.docx (23 KB) / PDF (230 KB, 3 strany) 6. 5. 2021 v 13:03:25
8460Marian Jurečka20684-31317.docx (26 KB) / PDF (304 KB, 4 strany) 24. 5. 2021 v 10:16:18
8463Marian Jurečka20687-31322.docx (22 KB) / PDF (234 KB, 3 strany) 24. 5. 2021 v 15:38:11
8464Marian Jurečka20688-31323.docx (41 KB) / PDF (349 KB, 11 stran) 24. 5. 2021 v 15:45:57
8481Marian Jurečka20705-31343.docx (22 KB) / PDF (395 KB, 6 stran) 25. 5. 2021 v 15:07:22
8482Petr Třešňák20706-31344.docx (13 KB) / PDF (293 KB, 3 strany) 25. 5. 2021 v 15:54:08
8483Petr Třešňák20707-31345.docx (7 KB) / PDF (287 KB, 2 strany) 25. 5. 2021 v 15:55:30
8487Petr Třešňák20711-31349.docx (1014 KB) / PDF (221 KB, 4 strany) 25. 5. 2021 v 16:06:12
8489Petr Dolínek20713-31352.docx (22 KB) / PDF (281 KB, 5 stran) 25. 5. 2021 v 19:12:29
8490Petr Dolínek20714-31353.docx (20 KB) / PDF (253 KB, 3 strany) 25. 5. 2021 v 19:13:20
8491Petr Dolínek20715-31354.docx (26 KB) / PDF (281 KB, 6 stran) 25. 5. 2021 v 19:14:03
8502Pavel Pustějovský20726-31366.docx (40 KB) / PDF (352 KB, 10 stran) 26. 5. 2021 v 12:55:12
8514Leo Luzar20738-31385.docx (15 KB) / PDF (227 KB, 2 strany) 26. 5. 2021 v 14:48:06
8515Petr Třešňák20739-31387.docx (22 KB) / PDF (486 KB, 5 stran) 26. 5. 2021 v 14:53:41
8527Marian Jurečka20751-31400.docx (26 KB) / PDF (307 KB, 4 strany) 26. 5. 2021 v 16:20:39
8555Pavel Pustějovský20779-31444.docx (40 KB) / PDF (357 KB, 10 stran) 1. 6. 2021 v 14:06:21
8556Pavel Pustějovský20780-31446.docx (28 KB) / PDF (258 KB, 5 stran) 1. 6. 2021 v 14:07:10


Deskriptory EUROVOCu: alternativní energie, biopalivo, elektrická energie, energetická politika, obnovitelná energie, obnovitelné zdroje, podpůrná cena, státní podpora

Navržené změny předpisů (7)ISP (příhlásit)