Návrh pořadu 86. schůze

Od 18. 2. 2021 09:00

Zákony - zkrácené jednání

  1. 1.

    Vládní návrh zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 1158/ - zkrácené jednání  

  2. 2.

    Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 600/2020 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 /sněmovní tisk 1159/ - zkrácené jednání  

  3. 3.

    Vládní návrh zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021 /sněmovní tisk 1160/ - zkrácené jednání