Sněmovní tisk 1160
Vl. n. z. o kompenzačním bonusu pro rok 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 2. 2021.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1160/0 dne 16. 2. 2021.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 15. 2. 2021 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 96).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 15. 2. 2021.
  Určil zpravodaje: MUDr. Kamal Farhan a přikázal návrh k projednání výboru: Rozpočtový výbor

 • V
   • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 2. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 1160/1 (doporučuje schválit).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 2. 2021 na 86. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 2. 2021 na 86. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány poslancům jako sněmovní dokument 7564.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 2. 2021 na 86. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 73, usnesení č. 1531).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 2. 2021.
  Prezident zákon podepsal 26. 2. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 26. 2. 2021.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 2. 2021.

Zákon vyhlášen 26. 2. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 38 pod číslem 95/2021 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7482Lucie Šafránková19706-30032.docx (29 KB) / PDF (238 KB, 3 strany) 17. 2. 2021 v 10:32:12
7493Jan Hrnčíř19717-30044.docx (14 KB) / PDF (255 KB, 1 strana) 17. 2. 2021 v 13:18:21
7512Jan Jakob19736-30072.doc (29 KB) / PDF (193 KB, 1 strana) 18. 2. 2021 v 08:37:12
7514Jan Jakob19738-30074.doc (28 KB) / PDF (186 KB, 1 strana) 18. 2. 2021 v 08:37:12
7515Jan Jakob19739-30075.doc (44 KB) / PDF (263 KB, 4 strany) 18. 2. 2021 v 08:37:12
7522Jan Jakob19746-30082.doc (24 KB) / PDF (192 KB, 1 strana) 18. 2. 2021 v 10:20:32
7544Marian Jurečka19768-30112.doc (49 KB) / PDF (199 KB, 3 strany) 18. 2. 2021 v 17:02:25
7545Marian Jurečka19769-30113.doc (46 KB) / PDF (200 KB, 3 strany) 18. 2. 2021 v 17:03:29
7546Marian Jurečka19770-30114.doc (52 KB) / PDF (245 KB, 3 strany) 18. 2. 2021 v 17:04:17
7549Mikuláš Ferjenčík19773-30118.docx (21 KB) / PDF (230 KB, 5 stran) 18. 2. 2021 v 17:36:10
7550Mikuláš Ferjenčík19774-30119.docx (12 KB) / PDF (173 KB, 2 strany) 18. 2. 2021 v 17:38:48
7551Mikuláš Ferjenčík19775-30121.docx (829 KB) / PDF (77 KB, 2 strany) 18. 2. 2021 v 17:41:29
7553Mikuláš Ferjenčík19777-30122.docx (19 KB) / PDF (168 KB, 2 strany) 18. 2. 2021 v 17:45:53
7555Jan Volný19779-30123.docx (38 KB) / PDF (277 KB, 2 strany) 18. 2. 2021 v 17:48:06
7556Mikuláš Ferjenčík19780-30124.docx (19 KB) / PDF (184 KB, 3 strany) 18. 2. 2021 v 17:48:40
7557Mikuláš Ferjenčík19781-30125.docx (19 KB) / PDF (179 KB, 3 strany) 18. 2. 2021 v 17:52:20
7559Vojtěch Munzar19783-30126.docx (20 KB) / PDF (191 KB, 2 strany) 18. 2. 2021 v 17:58:34
7560Vojtěch Munzar19784-30127.docx (22 KB) / PDF (220 KB, 3 strany) 18. 2. 2021 v 17:59:09
7561Věra Kovářová19785-30128.doc (67 KB) / PDF (266 KB, 5 stran) 18. 2. 2021 v 19:07:02
7562Věra Kovářová19786-30129.doc (63 KB) / PDF (240 KB, 4 strany) 18. 2. 2021 v 19:07:27
7563Věra Kovářová19787-30130.doc (76 KB) / PDF (371 KB, 5 stran) 18. 2. 2021 v 19:08:19


Deskriptory EUROVOCu: dohoda o provedení prací, finanční zrovnoprávnění, odškodnění, osoba samostatně výdělečně činná, podnikatel, samostatná výdělečná činnostISP (příhlásit)