Sněmovní tisk 1159
Novela státního rozpočtu na rok 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 2. 2021.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1159/0 dne 15. 2. 2021.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 15. 2. 2021 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 96).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 15. 2. 2021.
  Určil zpravodaje: Ing. Miloslava Vostrá a přikázal návrh k projednání výboru: Rozpočtový výbor

 • V
   • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 2. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 1159/1 (doporučuje schválit).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 2. 2021 na 86. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 2. 2021 na 86. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány poslancům.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 2. 2021 na 86. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1526).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 2. 2021.
  Prezident zákon podepsal 23. 2. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 2. 2021.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 2. 2021.

Zákon vyhlášen 1. 3. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 37 pod číslem 92/2021 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7494Jan Hrnčíř19718-30045.docx (13 KB) / PDF (235 KB, 1 strana) 17. 2. 2021 v 13:19:12
7503Jan Hrnčíř19727-30063.docx (13 KB) / PDF (270 KB, 1 strana) 17. 2. 2021 v 17:12:00
7505Jan Bartošek19729-30065.docx (24 KB) / PDF (200 KB, 2 strany) 17. 2. 2021 v 23:43:22
7518Vít Kaňkovský19742-30078.docx (18 KB) / PDF (340 KB, 2 strany) 18. 2. 2021 v 09:13:01
7520Jan Jakob19744-30080.doc (33 KB) / PDF (223 KB, 2 strany) 18. 2. 2021 v 09:50:11
7537Věra Kovářová19761-30105.doc (60 KB) / PDF (263 KB, 3 strany) 18. 2. 2021 v 15:50:33


Deskriptory EUROVOCu: návrh rozpočtu, rozpočtový schodek, státní rozpočet

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)