Sněmovní tisk 1158
Vl.n.z. o mimořádných opatřeních při epidemii COVID-19

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 2. 2021.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1158/0 dne 15. 2. 2021.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 155/21, PID ALBSBY8J6M43.


  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 15. 2. 2021 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 96).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 15. 2. 2021.
  Určil zpravodaje: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro zdravotnictví

 • V
   • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 17. 2. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 1158/1 (doporučuje přerušit projednávání).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 2. 2021 na 86. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 2. 2021 na 86. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány poslancům jako sněmovní dokument 7543.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 2. 2021 na 86. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 26, usnesení č. 1524).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 25. 2. 2021 poslancům jako tisk 1158/2.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 25. 2. 2021 poslancům jako tisk 1158/3.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 26. 2. 2021 na 88. schůzi.
  Sněmovna zákon s pozměňovacími návrhy přijala (usnesení č. 1538).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 2. 2021.
  Prezident zákon podepsal 26. 2. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 26. 2. 2021.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 2. 2021.

Zákon vyhlášen 26. 2. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 38 pod číslem 94/2021 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7516Ivo Vondrák19740-30076.docx (23 KB) / PDF (235 KB, 4 strany) 18. 2. 2021 v 08:42:02
7526Ivo Vondrák19750-30086.docx (22 KB) / PDF (232 KB, 4 strany) 18. 2. 2021 v 10:22:29
7527Ivo Vondrák19751-30087.docx (22 KB) / PDF (216 KB, 2 strany) 18. 2. 2021 v 10:38:22
7529Jan Hamáček19753-30089.doc (150 KB) / PDF (349 KB, 17 stran) 18. 2. 2021 v 12:19:23
7530Jakub Michálek19754-30090.docx (22 KB) / PDF (214 KB, 3 strany) 18. 2. 2021 v 12:40:02
7532Lubomír Volný19756-30092.docx (26 KB) / PDF (307 KB, 4 strany)
19756-30093.docx (26 KB) / PDF (307 KB, 4 strany)
19756-30094.docx (26 KB) / PDF (308 KB, 4 strany)
19756-30095.docx (26 KB) / PDF (308 KB, 4 strany)
19756-30096.docx (26 KB) / PDF (308 KB, 4 strany)
19756-30097.docx (26 KB) / PDF (307 KB, 4 strany)
19756-30098.docx (27 KB) / PDF (281 KB, 4 strany)
19756-30099.docx (26 KB) / PDF (309 KB, 4 strany)
 18. 2. 2021 v 14:03:11


Deskriptory EUROVOCu: epidemie, ochranné zařízení, zdraví veřejnosti, zdravotní politika, zdravotnické zařízení

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)