Schválený pořad a stav projednávání 12. schůze

Od 14. 9. 1993 14:00 do 16. 9. 1993 16:00
Aktuální stav k 26. 6. 2000, 12:00


Zprávy, návrhy a další body

 1. 1.

  Návrh na usnesení Poslanecké sněmovny o úpravě hlasování v Poslanecké sněmovně pomocí hlasovacího zařízení   

Zprávy, návrhy a další body -

 1. 2.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednávání zásad zákonů /sněmovní tisk 502/ -   

 2. 3.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů /sněmovní tisk 507/ -   

Zákony -

 1. 4.

  Žádost vlády o zpětvzetí vládního návrhu zákona /sněmovní tisk 472/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 5.

  Návrh na zařazení poslance do výboru Poslanecké sněmovny   

 2. 6.

  Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny - pokračování přerušeného jednání z 11. schůze Poslanecké sněmovny   

 3. 7.

  Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 127 z 20. 5. 1993   

 4. 8.

  Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb., přijatý Poslaneckou sněmovnou dne 7. července 1993 a vrácený prezidentem republiky   

 5. 9.

  Rezignace člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání   

 6. 10.

  Rezignace člena Rady České televize   

 7. 11.

  Rezignace člena Rady Českého rozhlasu   

 8. 12.

  Volba člena dozorčí rady Fondu národního majetku   

 9. 13.

  Volba členů Nejvyššího kontrolního úřadu   

 10. 14.

  Návrh na změny ve složení stálých delegací Poslanecké sněmovny v meziparlamentních organizacích   

 11. 15.

  Volba člena dočasné komise pro přípravu návrhu zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny Parlamentu   

 12. 16.

  Návrh na vyhlášení nových voleb do zastupitelstev některých obcí   

Zákony -

 1. 17.

  Návrh posl. J. Janečka na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady ve znění zákona ČNR č. 249/1990 Sb., zákona ČNR č. 97/1991 Sb., zákona ČNR č. 280/1991 Sb., a zákona ČNR č. 42/1993 Sb. /sněmovní tisky 464 a 511/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 18.

  Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny   

 2. 19.

  Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny   

 3. 20.

  Návrh Statutu kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby ČR   

 4. 21.

  Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za I. pololetí 1993 /sněmovní tisk 497/  

 5. 22.

  Zpráva České národní banky o měnovém vývoji za I. pololetí 1993 /sněmovní tisk 496/  

Smlouvy -

 1. 23.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 14. ledna 1993 v Praze /sněmovní tisk 427/ -   

 2. 24.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování na státních hranicích v železniční a silniční dopravě, podepsaná dne 30. března 1933 /sněmovní tisk 487/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 25.

  Zpráva o dosavadní činnosti kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby ČR   

 2. 26.

  Zpráva o bezpečnostní situaci v České republice   

Zákony -

 1. 27.

  Vládní návrh zákona o zvýšení důchodů v roce 1993 a v roce 1994 /sněmovní tisky 481 a 514/ -   

 2. 28.

  Návrh posl. J. Payna a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky /sněmovní tisky 473 a 512/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 29.

  Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády   

 2. 30.

  Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny   


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze