Sněmovní tisk 473
Novela zák. o nabývání a pozbývání st. občanství ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Poslanecký návrh zákona předložen sněmovně.
  Zástupce navrhovatele: Payne J..
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 473.
  Návrh zákona zaslán vládě k zaujetí stanoviska.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona. Přikázal návrh zákona k projednání výborům: Branný a bezpečnostní výbor, Ústavně právní výbor, Výbor petiční, pro lidská práva a národnosti, Zahraniční výbor.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 512.
    Návrh na upuštění od projednávání zásad zákona byl projednán.
     Návrh zákona na 13. schůzi projednán.

     Hesla věcného rejstříku: ObčanstvíISP (příhlásit)