Digitální knihovna | PČR, PS 1993 - 1996 - stenoprotokoly

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1993 - 1996

Pořad 12. schůze

12. schůze (14., 15., 16. září 1993)


Zahájení schůze

I. Návrh na usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu o úpravě hlasování v Poslanecké sněmovny Parlamentu pomocí hlasovacího zařízení

Projednávání (14. září 1993)

II. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu na upuštění od projednávání zásad zákonů podle sněmovních tisků 502 - 506, 523 a 524

Projednávání (14. září 1993)

III. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů podle sněmovních tisků 507 - 509, 522

Projednávání (14. září 1993)

IV. Žádost vlády o zpětvzetí vládního návrhu zákona podle sněmovního tisku 472

Projednávání (14. září 1993)

V. Návrh na zařazení poslance do výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

Projednávání (14. září 1993)

VI. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu- pokračování přerušeného jednání z 11. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu

Projednávání, část č. 1 (14. září 1993)
Projednávání, část č. 2 (15. září 1993)

VII. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu č. 127 z 20. 5. 1993

Projednávání (15. září 1993)

VIII. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb., přijatý Poslaneckou sněmovnou Parlamentu dne 7. července 1993 a vrácený prezidentem republiky

Projednávání (15. září 1993)

IX. Rezignace člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Projednávání (15. září 1993)

X. Rezignace člena Rady České televize

Projednávání (15. září 1993)

XI. Rezignace člena Rady Českého rozhlasu

Projednávání (15. září 1993)

XII. Volba člena dozorčí rady Fondu národního majetku

Projednávání, část č. 1 (15. září 1993)
Projednávání, část č. 2

XIII. Volba členů Nejvyššího kontrolního úřadu

Projednávání (15. září 1993)

XIV. Návrh na změny ve složení stálých delegací Poslanecké sněmovny Parlamentu v meziparlamentních organizacích

Projednávání (15. září 1993)

XV. Volba člena dočasné komise pro přípravu návrhu zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny Parlamentu

Projednávání (15. září 1993)

XVI. Návrh na vyhlášení nových voleb do zastupitelstev některých obcí

Projednávání (15. září 1993)

XVII. Návrh poslance J. Janečka na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady ve znění zákona ČNR č. 249/1990 Sb., zákona ČNR č. 97/1991 Sb., zákona ČNR č. 280/1991 Sb. a zákona ČNR č. 42/1993 Sb., podle sněmovních tisků 464 a 511

Projednávání (15. září 1993)

XVIII. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

Projednávání (15. září 1993)

XIX. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu

Projednávání (15. září 1993)

XX. Návrh Statutu kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny Parlamentu pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky

Projednávání (16. září 1993)

XXI. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za I. pololetí 1993 podle sněmovního tisku 497

Projednávání (16. září 1993)

XXII. Zpráva České národní banky o měnovém vývoji za I. pololetí 1993 podle sněmovního tisku 496

Projednávání (16. září 1993)

XXIII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 14. ledna 1993 v Praze podle sněmovního tisku 427

Projednávání (16. září 1993)

XXIV. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování na státních hranicích v železniční a silniční dopravě, podepsaná dne 30. března 1993 podle sněmovního tisku 487

Projednávání (16. září 1993)

XXV. Zpráva o dosavadní činnosti kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny Parlamentu pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby ČR

Projednávání (16. září 1993)

XXVI. Zpráva o bezpečnostní situaci v České republice

Projednávání (16. září 1993)

XXVII. Vládní návrh zákona o zvýšení důchodů v roce 1993 a v roce 1994 podle sněmovních tisků 481 a 514

Projednávání (16. září 1993)

XXVIII. Návrh poslance J. Payna a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky podle sněmovních tisků 473 a 512

Projednávání (16. září 1993)

XXIX. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu na členy vlády

Projednávání (16. září 1993)

XXX. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu

Projednávání (16. září 1993)Přihlásit/registrovat se do ISP