Sněmovní tisk 481
Zákon o zvýšení důchodů v r. 1993 a v r. 1994

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila sněmovně návrh zákona.
  Zástupce navrhovatele: Vláda.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 481.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona. Přikázal návrh zákona k projednání výborům: Rozpočtový výbor, Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 514.
    Návrh na upuštění od projednávání zásad zákona byl projednán.
     Návrh zákona schválen.
    • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

     Zákon vyhlášen 14. 10. 1993 ve Sbírce zákonů v částce 63 pod číslem 255/1993 Sb.     Hesla věcného rejstříku: Důchody

     Hesla Přehledu legislativní činnosti: Pracovní sílaISP (příhlásit)