Vylosované pořadí ústních interpelací9. schůze (7. - 17. 12. 2010)

Datum losování interpelací 9. 12. 2010


Pořadí ústních interpelací bylo vylosováno 9.12.2010 v 11:03.

Vylosované pořadí ústních interpelací na předsedu vlády

PořadíPoslanecInterpelace naVěc
1. Ing. Jiří ParoubekRNDr. Petr Nečasve věci "jak snižovat nezaměstnanost"
2. Mgr. Dana VáhalováRNDr. Petr Nečasve věci prorůstových impulsů státního rozpočtu 2011
3. Ing. Jaroslav VandasRNDr. Petr Nečasve věci odměňování Hasičského záchr. sboru v roce 2011
4. Ing. Ladislav ŠinclRNDr. Petr Nečasve věci špatného stavu ovzduší v MSK I.
5. JUDr. Jeroným TejcRNDr. Petr Nečasve věci rozpočtu
6. prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc.RNDr. Petr Nečasve věci perspektivy financování české vědy
7. RNDr. Vladimír KoníčekRNDr. Petr Nečasve věci účasti vlády na jednání Poslanecké sněmovny
8. Ing. Jaroslav VandasRNDr. Petr Nečasve věci zahlazování následků hornické činnosti
9. Ing. Jiří ParoubekRNDr. Petr Nečasve věci čerpání fondů EU
10. Ing. Ladislav ŠinclRNDr. Petr Nečasve věci špatného stavu ovzduší v MSK II.
11. Mgr. Dana VáhalováRNDr. Petr Nečasve věci prorůstových impulsů státního rozpočtu 2011
12. Ing. Ladislav ŠinclRNDr. Petr Nečasve věci problémů s čistotu ovzduší v MSK
13. Ing. Jiří ParoubekRNDr. Petr Nečasve věci "jak akcelerovat čerpání prostředků z fondů EU"
14. Ing. Jiří ParoubekRNDr. Petr Nečasve věci inzerce a reklama institucí státu
15. Ing. Ladislav ŠinclRNDr. Petr Nečasve věci negativního vlivu ovzduší na zdraví lidí v MSK

Vylosované pořadí ústních interpelací na členy vlády

PořadíPoslanecInterpelace naVěc
1. Ing. Jiří ParoubekMgr. Radek Johnve věci personální politiky na min. vnitra (N)
2. Ing. Václav KlučkaMgr. Radek Johnve věci 19 hříchů generála Martinů (N)
3. Jan LátkaJUDr. Vít Bártave věci doprava I. (N)
4. Mgr. Dana VáhalováJUDr. Vít Bártave věci prorůstových impulsů státního rozpočtu 2011
5. Mgr. Marta SemelováIng. Martin Kocourekve věci situace JOB AIR
6. Ing. Karel ŠidloJUDr. Vít Bártave věci omezení vlaků dálkové dopravy pro rok 2011 (N)
7. RSDr. Miroslav Opálkadoc. MUDr. Leoš Heger, CSc.ve věci prasečí chřipka - hlavní virus sezóní chřipky v ČR
8. Ing. Václav ZemekJUDr. Vít Bártave věci "ekoduktu" na D 47 (N)
9. RNDr. Vladimír Koníčekdoc. MUDr. Leoš Heger, CSc.ve věci situace ve zdravotnictví
10. JUDr. Vojtěch FilipMgr. Radek Johnve věci doručování odvolání členů dozor. rad (N)
11. Jan LátkaJUDr. Vít Bártave věci doprava II. (N)
12. Ing. Václav KlučkaMgr. Radek Johnve věci forezní audit - zadání MV ČR (N)
13. Mgr. Marta SemelováMgr. Josef Dobešve věci výsledky PISA (N)
14. Ing. Jiří ParoubekMgr. Radek Johnve věci koncepce personální politiky na MV
15. Jan LátkaIng. Miroslav Kalousekve věci DPH na PHM
16. Ing. Jiří ParoubekJUDr. Jiří Pospíšilve věci hosodárnost na min. spravedlnosti
17. Ing. Václav KlučkaMgr. Radek Johnve věci neinvestiční dotace občanským sdružením 2011 (N)
18. Jan LátkaMgr. Pavel Drobilve věci vize 2020
19. Ing. Jiří ParoubekJUDr. Jiří Pospíšilve věci organizace marketingu na min. spravedlnosti
20. Ing. Václav KlučkaMgr. Radek Johnve věci akce "hasičského" centra v Hradci Králově (N)
21. Ing. Jiří ParoubekKarel Schwarzenbergve věci českého centra v Košicích
22. Ing. Jiří Paroubekdoc. MUDr. Leoš Heger, CSc.ve věci personální situace v českém zdravotnictví
23. Ing. Jiří Paroubekdoc. MUDr. Leoš Heger, CSc.ve věci zajištění kvality služeb v českém zdravotnictví
24. Ing. Jiří ParoubekMgr. Pavel Drobilve věci limity využití biomasy ve výrobě el. energie (N)
25. Ing. Jiří ParoubekMgr. Pavel Drobilve věci alternativní zdroje výroby el. energie
26. Ing. Jiří ParoubekKarel Schwarzenbergve věci koncepce zahraničního zastoupení ČR
27. Ing. Jiří ParoubekJUDr. Vít Bártave věci nástroje k zajištění efektivního využití fin. prostředků z SFDI (N)
28. Ing. Jiří ParoubekJUDr. Vít Bártave věci systém řízení investičních výdajů v dopr. stavbách
29. Ing. Jiří ParoubekJUDr. Jiří Pospíšilve věci platby výživného
30. Ing. Jiří ParoubekMgr. Pavel Drobilve věci programy ministerstva ŽP (N)
31. Ing. Jiří ParoubekMgr. Pavel Drobilve věci dotace v oblasti ochrany přírody a krajiny - ŽP (N)
32. Ing. Jiří ParoubekRNDr. Alexandr Vondrave věci armádní zakázky (N)

Datum losování interpelací 16. 12. 2010


Pořadí ústních interpelací bylo vylosováno 16.12.2010 v 11:02.

Vylosované pořadí ústních interpelací na předsedu vlády

PořadíPoslanecInterpelace naVěc
1. Mgr. Marta SemelováRNDr. Petr Nečasve věci návštěvy Posselta (N)
2. Ing. Karel ŠidloRNDr. Petr Nečasve věci rozšíření mýtného systému v ČR
3. Ing. Václav ZemekRNDr. Petr Nečasve věci stavu obří zakázky na likvidaci starých zátěží ("ekotendry") (N)
4. RSDr. Miroslav OpálkaRNDr. Petr Nečasve věci účasti neplatiče zdravotního poj. na TK premiéra (N)
5. Ing. Jiří ParoubekRNDr. Petr Nečasve věci "kdy zahájí vláda boj proti korupci činy" (N)
6. Ing. Jiří ParoubekRNDr. Petr Nečasve věci financování VŠ (N)
7. Ing. Jiří ParoubekRNDr. Petr Nečasve věci reformy ve zdravotnictví (N)
8. Ing. Jiří ParoubekRNDr. Petr Nečasve věci veřejné zakázky na odstranění starých eko. zátěží - tzv. ekotendru (N)
9. Ing. Jiří ParoubekRNDr. Petr Nečasve věci "jak pomůže vláda rodinám s dětmi?" (N)

Vylosované pořadí ústních interpelací na členy vlády

PořadíPoslanecInterpelace naVěc
1. Ing. Karel ŠidloJUDr. Vít Bártave věci dálkové železniční dopravy
2. Ing. Václav KlučkaMgr. Radek Johnve věci "hasiči před Poslaneckou sněmovnou"
3. Ing. Adam RykalaMgr. Josef Dobešve věci školného na VŠ
4. Michal BabákMgr. Radek Johnve věci etického kodexu
5. Ing. Jiří PetrůMgr. Radek Johnve věci příspěvku na výkon státní správy
6. Ing. Lenka AndrýsováMgr. Radek Johnve věci transparentnosti rozhodování
7. Ing. Kateřina KonečnáKarel Schwarzenbergve věci summitu NATO v Lisabonu (N)
8. Ing. Jiří Paroubekdoc. MUDr. Leoš Heger, CSc.ve věci "podařený náměstek min. zdravotnictví"
9. JUDr. Petr Hulinský, Ph.D.RNDr. Alexandr Vondrave věci zadávání zakázek a státní podniky
10. Ing. Viktor PaggioMgr. Radek Johnve věci boje proti korupci
11. prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc.Mgr. Josef Dobešve věci krizové situace v českém školství
12. RSDr. Petr BranýJUDr. Vít Bártave věci přípravy výstavby dalších úesků dálnice D3
13. Mgr. Marta SemelováMgr. Josef Dobešve věci projektu Ideální škola
14. David KádnerMgr. Radek Johnve věci protikorupčních opatření
15. Ing. František NovosadJUDr. Vít Bártave věci vlakových čekáren
16. Ing. Antonín Seďadoc. MUDr. Leoš Heger, CSc.ve věci lékové politiky
17. Mgr. Marta SemelováDr. Ing. Jaromír Drábekve věci zpoplatnění posledního ročníku mateřské školy
18. Ing. Jiří Paroubekdoc. MUDr. Leoš Heger, CSc.ve věci děkujeme, odcházíme
19. Ing. Kateřina Konečnádoc. MUDr. Leoš Heger, CSc.ve věci SUKL
20. Ing. Antonín Seďadoc. MUDr. Leoš Heger, CSc.ve věci prevence rakoviny
21. Ing. Václav KlučkaMgr. Radek Johnve věci "státní rozpočet a dobrovolní hasiči"
22. Ing. Adam RykalaMgr. Josef Dobešve věci "státní maturity"
23. JUDr. Petr Hulinský, Ph.D.RNDr. Alexandr Vondrave věci sekce vyzbrojování MO, akviziční procesy
24. Ing. Jiří ParoubekMgr. Josef Dobešve věci "státní maturity"
25. JUDr. Petr Hulinský, Ph.D.RNDr. Alexandr Vondrave věci bezpečtnostní strategie, výsledky summitu NATO
26. Ing. Antonín SeďaRNDr. Alexandr Vondrave věci afghanizace české armády
27. Ing. Antonín SeďaRNDr. Alexandr Vondrave věci střelnice na Prostějovsku

Stav projednávání:
Přednesené 
(N) Přednesené, interpelovaný nepřítomen 
Přednesené, odpověď písemně 
Stav interpelace neznámý 
Nepřednesené: vzaty zpět, propadlé 
Nepřednesené, zrušené 


ISP (příhlásit)