Výbor pro bezpečnost
Semináře VB

Seminář k vládnímu návrhu zákona o kybernetické bezpečnosti (13. února 2014) 
Problematika diváckého násilí při fotbalových utkáních (15. května 2014) 
Zákon o kybernetické bezpečnosti a řízení bezpečnosti informačních systémů ve veřejné správě a ve zdravotnictví (4. listopadu 2014) 
Omezování držení zbraní (14. ledna 2016) 
Prevence kriminality (4. února 2016) 
Audit národní bezpečnosti České republiky (12. května 2016) 
Veřejná kontrola zpravodajských služeb, k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (1. září 2016) ISP (příhlásit)