Výbor pro bezpečnost
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 44 (12. července 2017)
č. 43 (31. května 2017)

další

Zápisy z jednání

č. 37 (25. ledna 2017)
č. 34 (3. listopadu 2016)

další

Usnesení

č. 183k návrhu předsedy vlády České republiky na jmenování ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (12. července 2017)
č. 182k návrhu termínu a pořadu příští schůze výboru pro bezpečnost (31. května 2017)
č. 181k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č.553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony sněmovní tisky 681/0 až 681/5 (31. května 2017)
č. 180k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisky 1024/0 a 1024/3). (31. května 2017)
č. 179k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisky 855/0 až 855/8. (31. května 2017)

další

Záznamy z jednání

č. 176k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 189/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, (sněmovní tisk 688). (3. května 2017)
č. 123k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 588) (31. srpna 2016)

další

Semináře

Veřejná kontrola zpravodajských služebk vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (1. září 2016)
Audit národní bezpečnosti České republiky (12. května 2016)
Prevence kriminality (4. února 2016)
Omezování držení zbraní (14. ledna 2016)
Zákon o kybernetické bezpečnosti a řízení bezpečnosti informačních systémů ve veřejné správě a ve zdravotnictví (4. listopadu 2014)

další

Ostatní jednání a akce

Pracovní setkání vedení výboru pro bezpečnost a vedení výboru pro obranu (7. října 2015)

další
ISP (příhlásit)