Výbor pro bezpečnost
Usnesení VB

č. 1k volbě ověřovatelů výboru pro bezpečnost (5. prosince 2013) 
č. 2k ustavení volební komise (5. prosince 2013) 
č. 3k volbě předsedy výboru (5. prosince 2013) 
č. 4k volbě místopředsedů výboru (5. prosince 2013) 
č. 5k návrhu termínu a pořadu 2. schůze výboru pro bezpečnost (5. prosince 2013) 
č. 6k návrhu státního rozpočtu na rok 2014 - kapitola 314 - Ministerstvo vnitra (11. prosince 2013) 
č. 7k návrhu státního rozpočtu na rok 2014 - kapitola 376 - Generální inspekce bezpečnostních sborů (11. prosince 2013) 
č. 8k návrhu státního rozpočtu na rok 2014 - kapitola 336 - Ministerstvo spravedlnosti, část Vězeňská služba (11. prosince 2013) 
č. 9k návrhu státního rozpočtu na rok 2014 - kapitola 305 - Bezpečnostní informační služba (11. prosince 2013) 
č. 10k návrhu termínu a pořadu příští schůze výboru (11. prosince 2013) 
č. 11k Informaci ministra vnitra v demisi k situaci na Policejním prezídiu (11. prosince 2013) 
č. 12k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 30) (22. ledna 2014) 
č. 13k volbě místopředsedy výboru pro bezpečnost (22. ledna 2014) 
č. 14k záměrům zahraničních služebních cest výboru pro bezpečnost pro rok 2014 (22. ledna 2014) 
č. 15k návrhu na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny (22. ledna 2014) 
č. 16k návrhu termínu a pořadu příští schůze výboru (22. ledna2014) 
č. 17ke změně záměrů zahraničních služebních cest výboru pro bezpečnost pro rok 2014 (12. února 2014) 
č. 18ke zřízení podvýborů výboru pro bezpečnost a ke stanovení maximálního počtu členů podvýborů (12. února 2014) 
č. 19ke zprávě o činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů za rok 2012 (26. února 2014) 
č. 20k Analýze použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a použití sledování osob a věcí podle trestního řádu Generální inspekcí bezpečnostních sborů za rok 2012. (26. února 2014) 

12345>>
ISP (příhlásit)