Výbor pro bezpečnost
Záznamy z jednání VB

č. 123, k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 588) (31. srpna 2016) 
č. 176, k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 189/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, (sněmovní tisk 688). (3. května 2017) ISP (příhlásit)