Hospodářský výbor
Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 45 (12. srpna 2013)
č. 44 (22. a 23. května 2013)
č. 43 (7. května 2013)
č. 42 (23. a 24. dubna 2013)
č. 41 (10. a 11. dubna 2013)

další

Zápisy z jednání

č. 45 (12. srpna 2013)
č. 44 (22. a 23. května 2013)

další

Usnesení

č. 276
č. 275k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ze 44.schůze)
č. 274k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - sněmovní tisk 1001 (ze 44. schůze)
č. 273k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 985 (ze 44. schůze)
č. 272k výroční zprávě o činnosti a účetní závěrce Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2012 - sněmovní tisk 965 (ze 44. schůze)

další

Semináře

Nerostné suroviny v ČR: co dělat pro jejich budoucí využití (30. května 2013)
Materiálové využití recyklátů z pneumatik a pryže v silničním stavitelství (5. března 2013)
Gumový recyklát - surovina pro zajímavé aplikace (29. března 2012)
Slavnostní ocenění nejlepších leteckých sportovců (2. března 2012)
Rozvoj vzdělávání v oblasti letectví (23. listopadu 2011)

další
ISP (příhlásit)