Hospodářský výbor
Semináře
Nerostné suroviny v ČR: co dělat pro jejich budoucí využití (30. května 2013)

Pozvánka

"Udělování ocenenění za celoživotní přínos pro  čs. letectví, kosmonautiku a jeho propagaci" (28. března 2013) (Dokument PDF, 38 KB) 
Nerostné suroviny v ČR: co dělat pro jejich budoucí využití (30. května 2013) ISP (příhlásit)