Hospodářský výbor
Usnesení č. 272 (ze 44. schůze)

Související sněmovní tisky

965 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka SFDI za rok 2012
ISP (příhlásit)