Výbor pro zdravotnictví
Aktuality

Konference (24. 10. 2011)
pořádaná Výborem pro zdravotnictví pod záštitou MUDr. Michala Janka ve spolupráci s Koalicí pro zdraví se uskuteční dne 31. 10. 2011 v budově PS, Sněmovní 1, místnost č. 205 (více viz. pozvánka)

ISP (příhlásit)