Výbor pro zdravotnictví
Aktuality

10. schůze Výboru pro zdravotnictví (25. 8. 2011)

se uskuteční dne 25. 8. 2011 od 10. hod. v budově PS, Sněmovní 4, Státní akta. Předmětem jednání této schůze budepodrobná rozprava k jednotlivým tiskům z 9. schůze VZ avypořádání obdržených pozměňovacích návrhů (viz. pozvánka).

ISP (příhlásit)