Periodika online

Periodika online, aktuální:

  • Databáze zahraničních periodik EBSCO a CEEOL- dostupná pouze na intranetu PS a Senátu a ve studovnách PK
  • Euroskop.cz - informační a zpravodajský portál o EU obsahuje články, analýzy a rozhovory o aktuálních událostech v Evropě, dokumenty EU, monitoring legislativy EU, kontakty na české europoslance a řadu dalších informací
  • Eurolisty - zprávy o EU z regionů; měsíčník vydává Úřad vlády ČR, odbor komunikace o evropských záležitostech
  • EurActiv.cz - zprávy z EU v českých souvislostech
  • Project Syndicate - mezinárodní nezisková organizace přináší komentáře významných autorů a analýzy široké škály témat; většina článků je překládána do více jazyků včetně češtiny (překlady naleznete pod roletkou nad titulem otevřeného článku, případně v archivu článků)
  • Newseum - Today´s Front Pages - Muzeum žurnalistiky ve Washingtonu denně nabízí na svých webových stránkách titulní listy deníků z celého světa
  • Bohemia - Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder - o dějinách a kultuře českých zemí, Československa a České republiky v kontextu středovýchodní Evropy ; vedle rozsáhlejších studií též zprávy z konferencí, recenze a prostor pro aktuální vědeckou diskusi

Periodika online, archivní:Poslední aktualizace: 12. 5. 2021
ISP (příhlásit)